Een zorgverzekering kiezen in 4 stappen

16-09-2019
3 minuten leestijd
Aan het einde van het kalenderjaar mogen we weer kiezen bij wie we verzekerd willen zijn voor onze zorgkosten. De ervaring leert dat een ruime meerderheid van de Nederlanders bij zijn huidige zorgverzekeraar blijft, vooral omdat ze daar tevreden over zijn. In 2019 was dit zo’n 93%. De overige 7% stapte over naar een andere verzekeraar. Dit blijkt uit de monitor Zorgverzekeringen van de NZa, van 9 september 2019.
Jan-Willem Evers

De vrijheid om te kiezen voor een zorgverzekering die past bij je eigen voorkeur en situatie is een cruciale pijler onder het zorgstelsel. Daarom vindt Jan-Willem Evers, directeur Commercie Zilveren Kruis, het belangrijk dat er ook echt iets te kiezen is. Maar óók dat je niet verdwaalt in het aanbod. Zilveren Kruis doet er veel aan om daarvoor te zorgen.

Stap één: verzekerde kiest basispolis, wij zorgen voor een duidelijke indeling

Een verzekerde kiest uit één van de drie varianten basisverzekeringen:

  1. Restitutiepolis. De beste optie als je een volledig vrije keuze van zorgaanbieder wilt.
  2. Naturapolis. Meest gekozen door Nederlanders. Een polis met een uitgebreid gecontracteerd netwerk van zorgaanbieders, waar je terecht kunt zonder bijbetalingen.
  3. Selectieve polis. Met een beperkter netwerk van gecontracteerde zorgaanbieders, maar een beduidend lagere premie.

Deze driedeling is voor de verzekerde als het ware een vóórselectie. Zo ligt de keuze voor een restitutiepolis voor de hand als je veel belang hecht aan vrije zorgkeuze. Eigen betalingen zijn dan alleen aan de orde bij zeer hoge tarieven.

Stap twee: klant kiest het merk dat bij hem past, wij zorgen voor een overzichtelijk aanbod

Zoveel mensen zoveel smaken. De een vindt persoonlijk contact belangrijk, de ander vindt het prima om alles online af te handelen. Zilveren Kruis biedt daarom verschillende merken met andere aspecten in dienstverlening en producten. Maar we houden ons aanbod wel overzichtelijk. Want minder polissen betekent makkelijker kiezen voor verzekerden en minder stress. Zilveren Kruis kijkt elk jaar kritisch naar haar productaanbod. We stoppen met polissen, die geen toegevoegde waarde (meer) hebben voor onze klanten. Dit zorgt voor een overzichtelijker aanbod en sluit aan op de recente oproep van de NZa om het aantal polissen te beperken. Zo daalt het aantal polissen (van vijf verschillende merken) van 19 in 2019 naar 13 in 2020. Daarnaast is het aantal labels in de afgelopen jaren afgenomen van 11 naar 6 en het aantal samenwerkingsverbanden met volmachten van 4 naar 1.

Stap drie: verzekerde kan vaak kiezen voor voordelen van een collectief contract, wij maken met werkgevers en verenigingen afspraken over gezondheid

We maken met werkgevers en verenigingen afspraken, die specifiek gericht zijn op het gezond houden of weer gezond maken van hun medewerkers of leden. Deze afspraken vormen - naast een mogelijke korting die dergelijke collectiviteiten krijgen - een vast onderdeel van de overeenkomst.

Collectiviteiten met inhoudelijke afspraken over de gezondheid van de deelnemers, worden ontwikkeld voor specifieke doelgroepen zoals medewerkers, ouderen of patiënten. Deze contracten omvatten naast een korting ook altijd inhoudelijke maatwerkafspraken, bijvoorbeeld over preventie. De afspraken helpen verzekerden om zo vitaal mogelijk te blijven. Ze helpen ook om de zorg betaalbaar te houden. In de praktijk heeft de verzekerde slechts de keuze uit een beperkt aantal collectiviteiten. Zo kun je als werknemer alleen kiezen voor de collectieve zorgverzekering via jouw werkgever. Of als lid van een patiëntenvereniging of seniorenbond voor het collectieve contract van jouw belangenbehartiger. In de praktijk leidt dat tot een keuze uit hooguit enkele collectiviteiten waarbij je je kan aansluiten.

Stap vier: klant optimaliseert zorgverzekering voor zijn persoonlijk situatie, wij bieden de klant mogelijkheden

Na het doorlopen van de eerste drie stappen biedt Zilveren Kruis verzekerden nog een aantal mogelijkheden om de zorgverzekering zoveel mogelijk aan te passen aan de persoonlijke situatie. De belangrijkste daarvan is de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Hierin zijn vergoedingen opgenomen voor zorg die niet is verzekerd via de basisverzekering en waarvoor de klant het belangrijk vindt om een dekking te hebben. Denk aan fysiotherapie of tandheelkunde. Er is daarnaast de keuze om het verplicht eigen risico te verhogen, in ruil voor korting op de premie. Ook bieden we de mogelijkheid om de premie per jaar, per kwartaal of per maand te betalen.

Beter kiezen

Het aantal keuzes is dus beperkt: je kiest uit drie basisverzekeringen, je kiest het merk dat bij je past, je sluit je eventueel aan bij het collectieve contract dat je werkgever of vereniging je aanbiedt en je optimaliseert je persoonlijke situatie. Met deze vier stappen wil Zilveren Kruis toewerken naar een zorgverzekeringsmarkt, die zich kenmerkt door minder van hetzelfde, maar waar nog wel écht iets te kiezen valt. En waar je als verzekerde zo eenvoudig mogelijk de verschillende opties kunt vergelijken, desgewenst met ondersteuning van jouw tussenpersoon of zorgverzekeraar.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

schrijvende hand

Gastblogger

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn