Dag van de duurzame inzetbaarheid

08-05-2017
3 minuten leestijd
Met Gezond Ondernemen investeert Zilveren Kruis in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarom ondersteunt Zilveren Kruis ook Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl, die in 2014 werd gestart op initiatief van Uneto-VNI Verzekeringen. De Proeftuin is een eerste stap om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren en deze op brancheniveau te organiseren. Onlangs vond het congres Duurzame Inzetbaarheid plaats in Zeist.
Dag van de duurzame inzetbaarheid

Het innovatietraject richt zich op het verbeteren van de gezondheid, vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven én zelfredzaamheid van medewerkers en zzp’ers binnen de installatiebranche en technische detailhandel. Dit door middel van co-creatie van de deelnemende partijen.

Nisha Alberts, Expert Gezondheidsmanagement van Zilveren Kruis: ‘Het project is een samenwerkingsverband van UNETO-VNI-Verzekeringen, (assurantie tussenpersoon voor de installatiebranche en de technische detailhandel), dienstverlener Richting en TNO. En wordt met enorme toewijding en bevlogenheid geïnitieerd en begeleid door Bianca de Klerk, consultant duurzame inzetbaarheid van UNETO-VNI-Verzekeringen. Zilveren Kruis heeft het ondersteund vanuit het partnerschap met UNETO-VNI Verzekeringen.’

Maatschappelijk belang

Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, wees tijdens zijn openingswoord op het belang van gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers binnen de installatiebranche. Voor het faciliteren van zorg en duurzame inzetbaarheid is de branche organisatie dé partij voor leden. Het is van groot belang dat we met elkaar zorgen dat medewerkers in onze branche 'fit for the future' zijn en blijven. ‘Deze mensen hebben we straks allemaal keihard nodig, zei hij, ‘bijvoorbeeld om met de energietransitie onze klimaatdoelstellingen te halen. Alleen al vanwege de maatschappelijke belangen ben ik een groot voorstander van deze Proeftuin.’

Doekle Terpstra, voorzitter UNETO-VNI

Doekle Terpstra, voorzitter UNETO-VNI: ‘De maatschappelijke belangen zijn groot.’

Speerpunten Gezond Ondernemen

Aanleiding is dat de SER sectoraal georganiseerde arbeidsgerelateerde zorg als één van de drie oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de huidige arbeidsgerelateerde zorg noemt. Deze richting heeft UNETO-VNI Verzekeringen in de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl in de praktijk gebracht. Dit innovatietraject kan hiermee als voorbeeld dienen voor andere branches. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voorkomen van verzuim vormen de rode draad’, zegt Nisha. ‘Precies ook de speerpunten van Gezond Ondernemen van Zilveren Kruis.’

Waarom wachten tot week 6?

Lars Schreurer en Marc Aelberts wezen namens dienstverlener Richting op het belang van verzuimreductie en snellere re-integratie. ‘Waarom volgens de Wet Verbetering Poortwachter wachten tot week 6 met de inzet van arbodienstverlening, als een interventie ook veel eerder kan’, zo vinden zij. Zij pleiten voor de inzet van een casemanager die binnen twee dagen in contact treedt met de werkgever, om snel een beeld te krijgen van het verzuim en de verwachting van het verloop ervan.

Preventie en zorg naar de werkvloer

Henri Géron, projectmanager Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van SZW, gaf een uiteenzetting over de nieuwe wet- en regelgeving. ‘Tot nu toe was er onvoldoende aandacht voor preventie’, zei hij. ‘Ook de samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en curatieve zorg laat vaak te wensen over. Verder is belangrijk dat de medewerker meer rechten krijgt. Samenvattend kunnen we concluderen dat preventie en zorg nu meer richting de werkvloer opschuiven, en dat partijen in de keten beter kunnen gaan samenwerken.’

Henri GĂ©ron, projectmanager Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van SZW

Henri Géron, projectmanager Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van SZW: ‘Het is belangrijk dat de medewerker meer rechten krijgt.’

Discussie

In de ochtend waren de genodigden leden van UNETO-VNI aanwezig. In de middag sloten daar andere branches, ministeries, bedrijfsartsen, verzekeraars en andere genodigden bij aan. Tijdens de middagsessie werden de resultaten van dit tweejarige PANS project gepresenteerd aan de genodigden. ’s Middags konden de congresbezoekers deelnemen aan een interactieve sessie waarbij er stellingen en vragen werden gesteld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit onder begeleiding van middagvoorzitter Jan Harmen Kwantes van TNO. Dit leverde wisselende reacties uit de zaal op. Zo vond driekwart dat zorgverzekeraars een rol moeten gaan spelen in arbeidsgerelateerde zorg. Nisha gaf aan dat Zilveren Kruis zich hier al jaren actief voor inzet voor haar klanten. 80% was het oneens met de stelling dat de brancheorganisatie verantwoordelijk is voor het organiseren van Arbozorg Nieuwe Stijl. Wel ziet men hiervoor een rol weggelegd voor de branche.

Hans Stolwijk, directeur UNETO-VNI-Verzekeringen

Hans Stolwijk, directeur UNETO-VNI-Verzekeringen: ‘We zijn op de goede weg’

Stichting Pro-fonds / Stichting Preventiefonds

Nadat Esther de Kleuver, directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW, het eerste exemplaar van de Proeftuin-brochure in ontvangst had genomen, sloot UNETO-VNI-Verzekeringen directeur Hans Stolwijk de dag af. ‘Er zijn nog diverse knelpunten, maar we zijn samen op de goede weg’, stelde hij vast. ‘Een mooi voorbeeld is het oprichten van een stichting preventiefonds. Deze stichting heeft als doel de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers uit de branche te stimuleren. We zijn al gestart met een onderzoek naar beroepsziekten.’

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

Nisha Alberts

Nisha Alberts

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn