Algemene Verordening Gegevensbescherming Present!

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn de regels voor het vastleggen van klantgegevens aangescherpt. Hier leest u wat dit betekent voor het aanvragen en het verwerken van Present! gezondheidsoplossingen.

Vragen en antwoorden

Ja, deze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bestaande processen hebben wij waar nodig aangepast.

  • Gegevens die niet nodig zijn voor de verwerking van de aanvraag via Zilveren Kruis, zijn niet meer verplicht om in te vullen op het aanvraagformulier. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de gegevens van de bedrijfsarts en om het adres van de medewerker. Dit zijn gegevens die de zorgaanbieder vaak wel nodig heeft voor het regelen van de zorg. Vult u deze informatie niet in op het aanvraagformulier van Zilveren Kruis? Dan vraagt de zorgaanbieder deze informatie rechtstreeks bij u of uw medewerker op.
  • Op het aanvraagformulier wordt duidelijk aangegeven waarvoor de gegevens van de medewerker nodig zijn en wat het precies betekent als hij of zij akkoord geeft op het gebruik ervan. Het akkoord betekent onder andere dat de naam van de medewerker op een eventuele kostenspecificatie staat en op de nota voor de eigen bijdrage richting de werkgever.
  • De medewerker kan zijn of haar akkoord voor het gebruik van zijn of haar gegevens weer intrekken via de Werkgeversdesk. U bereikt de Werkgeversdesk van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.30 uur op (071) 3652100. Of stuur een e-mail naar werkgeversdesk@zilverenkruis.nl.
  • In het aanvraagformulier wordt niet meer om verzuimgegevens gevraagd. Dit betekent dat deze gegevens ook niet meer in rapportages terug te zien zijn.
  • Achteraf declareren is niet in alle gevallen meer mogelijk. Gezondheidsoplossingen die een duidelijk beeld geven van de aandoening van de medewerker kunt u alleen nog rechtstreeks via onze werkgeversdesk aanvragen.
Mag zonder akkoord Mag met akkoord via vink op declaratieformulier Mag nooit
Oog- en gehoorbeschermingsmiddelen Online coaching vitaliteit Leefstijltraining LTC Boost
Bedrijfstraining voor leidinggevenden zin en onzin van psychische klachten Loopbaan coaching/job bootcamp Training preventie van uitval
Werkplekonderzoek Vervoerskosten Bedrijfsmaatschappelijk werk
Bedrijfstraining arbobeleid en verzuimbeheersing Training fysieke belasting Preventieve budget coaching
Opstartvergoeding gezondheidsbeleid Bedrijfstraining het moedige gesprek Psychologische zorg
Fysiotherapie op de werkplek Bedrijfstraining duurzame inzetbaarheid en vitaliteit Hey coach
Griepprik Goed in je vel/beter in je werk
Bedrijfstraining mentale veerkracht Werkkracht bij kanker
Werken aan veerkracht door hartcoherentie Arbeidsdeskundig advies
Health check Arbeidsgeneeskundig diagnoseconsult
Werkvermogensonderzoek Re-integratieprogramma’s
Leefstijlworkshops Psychosociale arbeidsbelasting
Vragenlijst your vitality score
Individuele training mentale veerkracht

Voor Present! declaraties kunt u dit formulier gebruiken.

U kunt dit eenvoudig regelen via onze Werkgeversdesk. Deze vervangt de persoonsgegevens door een referentienummer. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een eigen referentienummer. Dit referentienummer vult u in op het aanvraagformulier voor de gezondheidsoplossing.

U bereikt de Werkgeversdesk van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.30 uur op (071) 3652100. Of stuur een e-mail naar werkgeversdesk@zilverenkruis.nl.

Ja, alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende standaarden. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.