U kunt de stem van onze verzekerden worden!

Meld u nu aan voor de Verzekerdenraad en praat mee

Als zorgverzekeraar werken wij voor onze verzekerden. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat verzekerden meedenken en meepraten over zorg en over ons beleid. De Verzekerdenraad, waarin onze labels Zilveren Kruis (inclusief Pro Life en ZieZo), Interpolis, Avéro Achmea en OZF zijn vertegenwoordigd, speelt daarbij een belangrijke rol.

Bent u geïnteresseerd in zorg en hebt u affiniteit met zorgverzekeringen? Dan is dit uw kans om daarover mee te denken en te praten in onze Verzekerdenraad!

Wat is de Verzekerdenraad?

De Verzekerdenraad bestaat uit 20 verzekerden die 7x per jaar met de directie sparren over uiteenlopende onderwerpen. Dat kan zijn over ons zorginkoopbeleid, gewenste veranderingen in polissen en de manier waarop wij met klachten van verzekerden omgaan. De Verzekerdenraad denkt ook mee over ons beleid met betrekking tot langdurige zorg en Persoonsgebonden Budgetten (pgb’s). De raad is evenwichtig samengesteld en vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het totaal van onze verzekerden.

Ja, ik wil graag meepraten

We zoeken enthousiaste nieuwe leden voor de Verzekerdenraad, omdat er per 1 januari 2018 een aantal vacatures ontstaat. U kunt zich nu aanmelden als u zich herkent in het volgende profiel:

  • U hebt een zorgverzekering bij Zilveren Kruis of ZieZo. De vertegenwoordiging vanuit Interpolis, Avéro Achmea en OZF, is reeds gewaarborgd via de zittende leden.
  • U hebt belangstelling voor zorg en voor zorgverzekeringen.
  • U hecht grote waarde aan het collectieve belang.
  • U vindt solidariteit tussen verzekerden belangrijk en wilt een bijdrage leveren aan betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.
  • U wilt actief meedenken over de inhoud van onze zorgverzekeringen.
  • U bent bereid om tijd vrij te maken om alle vergaderingen van de Verzekerdenraad bij te wonen, gedegen voor te bereiden en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie en de directie vanuit het perspectief van de klant te adviseren.

Vergaderingen van de Verzekerdenraad vinden plaats op werkdagen, meestal op dinsdag van 16.00 – 18.30 uur op een locatie in het midden van het land. De leden van de Verzekerdenraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Als nieuw lid wordt u goed ingewerkt door één van de andere leden. U ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Heeft u nog vragen? U kunt deze per e-mail stellen via verzekerdenraad@zilverenkruis.nl.

Aanmelden?

Lijkt het u interessant om de stem van onze verzekerden te worden? Meld u dan aan met het aanmeldingsformulier. Voeg ook uw (digitale) CV toe. Reageren kan tot 1 september 2017.

Aanmelden verzekerdenraad

Verdere procedure

Uit de ontvangen reacties wordt een voorselectie gemaakt. Als u wordt geselecteerd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Vervolgens doet de commissie een voordracht aan de directie, die de uiteindelijke keuze maakt en de nieuwe leden benoemt.