Onze klanten

Een afspiegeling van de Nederlandse bevolking

 

Gezond, iets minder vitaal of chronisch ziek? Iedereen kan bij Zilveren Kruis terecht voor een passende zorgverzekering. Dat heeft er toe geleid dat ons verzekerdenbestand een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking.

In onderstaande illustratie laten wij zien hoe verschillende groepen verzekerden in onze portefeuille vertegenwoordigd zijn van 2010 tot en met 2014. Die verdeling is al jarenlang stabiel en vergelijkbaar met landelijke cijfers.

Bron: Verzekerdenadministratie van Zilveren Kruis

Verzekerden die zich gezond en vitaal voelen

Verzekerden die zich (tijdelijk) iets minder vitaal voelen

Verzekerden die zich verminderd vitaal voelen

Het meeste ongemak bij de verzekerden met een chronische ziekten

Chronisch zieke verzekerden

Ouderen die ervaren dat hun gezondheid achteruit gaat