Historie

'Zekerheid bieden aan degenen die niet langer in het ziekenfonds terecht konden'

Dat was het oogmerk waarmee de Stichting Het Zilveren Kruis op 4 maart 1949 in Woerden werd opgericht.

Noodzakelijke medische zorg voor zo veel mogelijk mensen

Tot aan halverwege de vorige eeuw was het niet vanzelfsprekend dat iedereen toegang had tot noodzakelijke medische zorg. Ziekenfondsen hanteerden een inkomensgrens van fl. 30.000 per jaar: mensen die een salaris beneden deze grens verdienden, werden verplicht premie af te dragen in het fonds en hadden zo recht op een uitkering uit dat fonds. Mensen met een inkomen boven de vastgestelde grens werden niet toegelaten tot de Ziekenfondsen en moesten deze kosten zelf financieren, wat lang niet altijd mogelijk was. Zeker niet als je ouder was of een chronische aandoening had.

Stichting Het Zilveren Kruis bood naast een aanvullende verzekering voor de risico’s die niet werden gedekt door het ziekenfonds ook een particuliere ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen boven de inkomensgrens van de ziekenfondsen. Het belangrijkste streven van de stichting was om via de combinatie van ziekenfonds en particuliere verzekering zo veel mogelijk mensen toegang te verschaffen tot noodzakelijke medische zorg.

Omdat Stichting Het Zilveren Kruis op non-profit basis werkte, moesten de premies zo laag mogelijk blijven. Premies waren daarom inkomensafhankelijk. Bovendien werd iedereen geaccepteerd. Eind 1949 had de stichting al ongeveer 37.000 klanten.

Door een wetswijziging in 1967 werd de stichting omgedoopt tot een onderlinge waarborgmaatschappij. Dit is een organisatie waarin verzekerden samen de risico’s dragen. Het klantenbestand was toen gegroeid tot zo’n 121.500.

De grootste particuliere zorgverzekeraar

In 1972 verhuisde Het Zilveren Kruis van Woerden naar Noordwijk. In de jaren die volgden bleef de organisatie groeien en innoveren, bijvoorbeeld met de oprichting van de alarmcentrale Eurocross (1982) en de fusie met de Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland VGCN (1985). Vanaf dat moment is Zilveren Kruis-VGCN met ruim 520.000 verzekerden de grootste particuliere ziektekostenverzekeraar van Nederland. Samen verzorgen zij de particuliere verzekering voor 26 ziekenfondsen, meer dan de helft van het totaal aantal ziekenfondsen in Nederland.

Van 'Het Zilveren Kruis’ naar het huidige ‘Zilveren Kruis’

In de loop van de jaren ’80 speelden marktwerking, deregulering, privatisering en liberalisering een cruciale rol in het overheidsbeleid. Toen veel aangesloten ziekenfondsen onderling gingen clusteren en fuseren, besloot Zilveren Kruis om ook regionale samenwerkingsverbanden te sluiten met een beperkt aantal ziekenfondsen. Dit leidde in 1992 tot het ontstaan van de Zilveren Kruis Groep.

Aan het einde van hetzelfde jaar werd besloten om met AVCB – bestaande uit o.a het huidige Avéro, Centraal Beheer en FBTO – samen te gaan werken. Zilveren Kruis zou alle zorgverzekeringsactiviteiten coördineren, AVCB alle schade- en levensverzekeringsactiviteiten. Geleidelijk integreerden de twee verzekeraars en stroomden nog een aantal kleinere maatschappijen in.

Zilveren Kruis anno nu

Op 1 januari 1995 ontstond de Achmea Groep, waar Zilveren Kruis tot vandaag de dag onderdeel van uitmaakt. Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Achmea. Sinds 2011 is het hoofdkantoor van Zilveren Kruis gevestigd in Leiden.

Het streven van Zilveren Kruis is sinds haar oprichting niet veel veranderd. Nog steeds wil zij iedereen in Nederland toegang verschaffen tot goede zorg voor een betaalbare premie. Nu en in de toekomst.

Bron: Van Achlum naar Achmea, de historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep. Auteur: Ton Duffhues.