Bedankt voor uw aanmelding

Bedankt voor uw aanmelding.

Aan de hand van de ontvangen formulieren maakt een selectiecommissie een voorselectie. Als u wordt geselecteerd, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De commissie doet op basis van haar bevindingen een voordracht aan de directie, die de uiteindelijke keuze maakt en de nieuwe leden benoemt.