Veilige zorg

Meerwaarde op het gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit

Wij werken samen met partners binnen en buiten de zorg, waardoor wij garant kunnen staan voor kwaliteit. Zo werken wij samen met Pluspraktijken. Dit zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en doelmatiger kunnen behandelen.

Patiëntveiligheid

Wij vinden dat, naast zorgverleners en patiënten zelf, ook zorgverzekeraars (als gedelegeerde opdrachtgever namens de verzekerde) een rol hebben in het voorkomen van medische fouten. Sinds 2012 is daarom patiëntveiligheid een van de speerpunten binnen ons zorginkoopbeleid.

De Patiëntenfederatie Nederland en Achmea, moederbedrijf van Zilveren Kruis, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het beleid op het gebied van patiëntveiligheid verder door te ontwikkelen. Beide partijen werken samen aan patiëntveiligheidskaarten met tips voor gesprekken met zorgverleners. Zo kunt u als patiënt ook zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig verloop van uw behandeling.

Veilige zorg van hoge kwaliteit leidt tot minder risico op letsel en sterfgevallen en uiteindelijk ook tot minder hard stijgende kosten en premies. Door steeds weer te willen verbeteren en van tevoren nog meer stil te staan bij mogelijke risico’s voor de patiënt, kan de zorg veiliger gemaakt worden. 

​Handige links

​​