Jaarcijfers 2015

Beperken stijgende zorgpremies en bouwen aan solide basis

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2015 een resultaat van € 235 miljoen heeft behaald.

Kerncijfers

Kerncijfers Achmea Zorgverzekeringen 

Geld terug naar verzekerden

Ons resultaat van 2015 is € 17 miljoen lager dan in 2014. Dat komt onder andere omdat we vergeleken met 2014 een nog groter deel van het resultaat (€ 366 miljoen in 2015 tegenover € 290 miljoen in 2014) hebben ingezet om voor 2016 een premie onder onze kostprijs te bieden.

Een deel van ons resultaat voegen we toe aan onze reserves. Zo bereiden we ons voor op nieuwe Europese solvabiliteitseisen. Alle zorgverzekeraars moeten vanaf 1 januari 2016 aan deze nieuwe eisen voldoen. Met de reserves spelen we ook in op de stijgende zorgkosten. Goede reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst zorgkosten kunnen blijven vergoeden. We houden meer reserves aan dan minimaal nodig.

Besteding premiegeld

Met ruim 4,3 miljoen verzekerden heeft Zilveren Kruis in 2015 € 11,4 miljard omzet behaald.

Het grootste gedeelte van het geld (€ 10,8 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 450,5 miljoen. We liggen op koers met onze doelstelling om organisatiekosten te verlagen. Ook het aantal arbeidsplaatsen zal nog minder worden. Het restant is winst, die we toevoegen aan ons vermogen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 52,2 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

 

 

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door duurzame inkoopafspraken te maken en samen te werken met zorgverleners. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

Meerjarencontracten

Zoals in de geboortezorg. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Inkoopafspraken

Inkoopafspraken met zorgaanbieders op basis van zorgmodules. Zoals oncologie, geboortezorg of hart en vaten. Een zorgmodule kan voor verschillende soorten zorgaanbieders gelden en per zorgmodule is specifiek beleid ontwikkeld.

Samenwerken

Samenwerken met de depressievereniging bij de inkoop van goede zorg voor mensen met een depressie.

​​