Zilveren Kruis en de zorg in Nederland

Wat doet Zilveren Kruis als zorgverzekeraar?

Wij verzekeren u van de beste zorg. Ook helpen wij u de weg te vinden in de zorgwereld en met het maken van persoonlijke keuzes in de zorg. Daarnaast is het inkopen van zorg een belangrijke taak. Door afspraken te maken met onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen zorgen we dat er altijd voldoende zorg is en dat die betaalbaar is.

Hoe werkt het Nederlandse zorgstelsel?

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), vindt u veel informatie over ons stelsel en over hoe we in Nederland goede en betaalbare zorg realiseren.

Veel mensen hebben te maken met zorg en bijbehorende kosten. We willen eigenlijk allemaal hetzelfde; goede, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van inzicht in kwaliteit, in prijzen en minder regels.

De zorg in Nederland wordt steeds beter

  • We leven langer en als het meezit in goede gezondheid
    Eén op de drie jongens die vandaag geboren wordt, wordt minimaal 100 jaar. Bij meisjes is dat zelfs de helft. Twee maanden na een hartklepoperatie kun je weer aan het werk zijn.
  • Er zijn steeds meer levensreddende behandelingen
    Denk aan de kinderen en jonge mensen met taaislijmziekte. Door verbeterde behandeling is de levensverwachting gestegen naar boven de 45 jaar. Een halve eeuw geleden stierf 90% voordat ze 25 waren. Behandeling van Acute Lymfatische Leukemie (ALL) bij kinderen heeft ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 50 jaar geleden was deze ziekte vrijwel 100% dodelijk, nu geneest 85% dankzij intensieve chemotherapie. Het is heel waardevol dat we steeds meer kunnen en de medische technologie zich blijft ontwikkelen. Net als medicijnen.
  • De kwaliteit van leven neemt toe
    Diabetespatiënten hebben profijt van continue glucosemeting en insulinepompen waardoor complicaties uitgesteld kunnen worden. Of denk aan receptoronderzoek bij borstkanker en longkanker. Door deze vorm van onderzoek kan voor een aantal tumoren voorspeld worden of een bepaald middel kan gaan werken. De behandeling van een patiënt is daardoor veel gerichter en effectiever. Ook Zilveren Kruis investeert in innovaties om de kwaliteit van leven te verbeteren, zoals de Freestyle Libre en de draagbare kunstnier.