Zorgkosten

De zorgkosten in Nederland stijgen

De zorgkosten stijgen vooral door nieuwe technologie en medicijnen, meer chronisch zieken en de vergrijzing.

Wel minder hard dan enkele jaren geleden

De groei van de zorgkosten in de curatieve zorg is de laatste jaren gemiddeld 2,9% per jaar. Tussen 2006 en 2010 was dat nog gemiddeld 5,2% per jaar. Ondanks de toename in zorg in het basispakket en de ontwikkeling van dure geneesmiddelen zijn we er dus in geslaagd om de groei in zorgkosten af te vlakken. Dit hebben we onder andere bereikt door samen afspraken te maken in hoofdlijnenakkoorden, beleid op geneesmiddelen en hulpmiddelen.

Het pakket voor de basisverzekering wordt steeds uitgebreider

Veel mensen hebben het gevoel dat ze steeds meer betalen voor minder zorg. De kosten stijgen inderdaad, maar het pakket van de basisverzekering wordt ook steeds uitgebreider. Er komen nieuwe vergoedingen bij en er worden steeds nieuwe (vaak dure) medicijnen uitgevonden, die ook in het pakket komen.

Hoe kijkt Zilveren Kruis naar de zorgkosten in Nederland?

Alle mogelijkheden om mensen steeds langer en gezonder te laten leven kosten natuurlijk geld. En dat betalen we als zorgverzekeraar ook graag. Maar wij – en ook onze verzekerden – willen de premiestijging ook beheersen. En daar zijn ook mogelijkheden voor. De politiek bekijkt wat we met elkaar in de basisverzekering willen verzekeren. In afspraken tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen we vast hoeveel extra dat gemiddeld jaarlijks mag kosten. Als Zilveren Kruis kijken we daarnaast in overleg met zorgaanbieders hoe we de zorg ook efficiënt(er) in kunnen richten. Een controle hoeft niet altijd in het ziekenhuis maar kan soms ook bij de huisarts. Voor de patiënt dichterbij en het scheelt ook kosten. Zorg thuis vraagt een verandering in denken en doen die patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars aangaat. Wij kunnen met ons inkoopbeleid een stimulans bieden. En gaan daarvoor in 2019 inzetten op 4 specifieke thema's.