Zorginkoop

​Zorg inkopen voor onze verzekerden

De zorg in Nederland is goed en wordt steeds beter. Er zijn steeds meer behandelingen mogelijk en dat zorgt dat we langer gezond leven. Die mogelijkheden hebben wel een prijskaartje. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe dure medicijnen tegen kanker. De kwaliteit van zorg steeds verbeteren en het prijskaartje (dus de premie) in de hand houden, dat is waar Zilveren Kruis voor moet en wil zorgen voor onze verzekerden. Om hiervoor te zorgen maken we afspraken met zorgverleners. Het beleid over hoe we inkopen is behoorlijk uitgebreid. Details vindt u op de pagina over zorginkoopbeleid.

Investeren in de zorg nog beter maken

De zorg is goed, maar het kan altijd beter. Om daarvoor te zorgen werken we samen met patiënten(verenigingen) en belangenorganisaties. Met de Depressie Vereniging werken we bijvoorbeeld samen om depressiezorg in te kopen met extra aandacht voor het voorkomen van een terugval. Daarnaast investeren we in innovaties die de zorg beter maken. Zo kunnen verzekerden bijvoorbeeld al gebruik maken van Hartwacht en Oncokompas. Daarmee krijgen verzekerden die dat willen een stuk regie terug.

Ook voor chronisch nierpatiënten zijn we volop met patiënten in gesprek om de zorg en kwaliteit van leven te verbeteren. We werken daarbij samen met de Nierpatiëntenvereniging. Dialyse heeft een ongelofelijk impact op iemands dagelijks leven. En als dat vaker thuis kan, geeft dat de nierpatiënt veel meer bewegingsvrijheid. Nog te vaak worden niet alle opties, waaronder thuisdialyse, besproken.

Wij willen toegankelijke en betrouwbare zorg voor iedereen

De zorg in Nederland is de beste in de wereld en daar mogen we trots op zijn. Maar om dit zo te houden moeten we dagelijks hard en vooral slim samenwerken aan blijvend betaalbare, toegankelijke en goede zorg voor iedereen. Als een van de grootste zorgverzekeraars voelen wij ons verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden begrijpen waarom wij zorgverleners contracteren.

Wij sluiten contracten met zorgaanbieders

En we maken afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit en doelmatige zorg. Zo kunnen onze verzekerden rekenen op de beste kwaliteit en worden zij achteraf niet verrast door hoge rekeningen. Met deze ‘gecontracteerde zorg’ garanderen we de kwaliteit van zorg én houden we de premie betaalbaar. Zo zorgen we er samen voor dat ons zorggeld wordt uitgegeven aan goede en terechte zorg. Vandaag én in de toekomst.

Verzekerden bepalen zelf voor welke zorgaanbieder ze kiezen

Zilveren Kruis heeft met verreweg de meeste zorgverleners goede afspraken gemaakt. Natuurlijk is het prima als onze verzekerden kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Daarvoor gelden soms wel andere regels. Zo kan er, afhankelijk van welke polis iemand heeft, een verschil zijn in de vergoeding van de behandeling. Dat is duidelijk na te lezen in de polisvoorwaarden.

Zorgaanbieders vinden alle informatie over zorginkoop op www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders