Waar geeft Zilveren Kruis geld aan uit?

Communicatie

Al onze klanten krijgen aan het einde van elk jaar voorlichting over de wijzigingen in de polis. Je wilt tenslotte weten wat je in het nieuwe jaar gaat betalen, wat de vergoedingen zijn en welke extra’s je naast je zorgverzekering bij Zilveren Kruis krijgt.

Contactmomenten

Gedurende het jaar zijn er ook contactmomenten. Zo kan er iets veranderen in je persoonlijke situatie. Wij beantwoorden vragen via de website, in persoonlijke brieven en e-mails en u ontvangt polisbladen. Ook werken wij voortdurend aan verbetering van onze online service via www.zilverenkruis.nl.

U ziet ons vast wel eens voorbij komen op bijvoorbeeld televisie, radio en internet. Deze uitingen zijn nodig om onze 3,5 miljoen bestaande klanten en ook nieuwe klanten te informeren over onze verzekeringen.

Feiten & Cijfers
  • Voorlichting aan bestaande klanten over de verzekering: 3 miljoen;
  • Communicatie door het jaar heen: 9 miljoen
  • Reclame en marketing voor nieuwe en bestaande klanten in de tijd dat je kunt overstappen: 3 miljoen

Omgerekend zijn de kosten voor communicatie 36 cent per verzekerde per maand.

Waarom geeft Zilveren Kruis geld uit aan communicatie?

Bij Zilveren Kruis ontwikkelen we producten en services voor onze klanten. Denk hierbij aan de Zorgcoach en ‘App de Vakantiedokter’ als je vragen hebt over zorg op vakantie. Of de Slimme Vragenlijst die je kunt gebruiken als voorbereiding op je doktersbezoek. Toch krijgen we nog vaak te horen: ‘ik wist helemaal niet dat jullie zo’n handige service aanbieden’. Een reclame campagne is dan een effectieve manier om in 1x een grote groep mensen te bereiken.

Winsten en reserves

De zorgpremie is in feite een voorschot waarmee we alle verwachte zorgkosten die verzekerden maken, kunnen betalen. Het geld dat wij overhouden door scherpe zorginkoop en meevallers door bijvoorbeeld lagere zorgkosten zetten wij in voor onze klanten. Deels voor het verlagen van de premie, deels door het toe te voegen aan onze spaarpot.

Die spaarpot bevat de noodzakelijke reserves om altijd, ook in tijden van een epidemie of andere ramp, de zorgkosten voor onze verzekerden te kunnen betalen. Een zorgverzekeraar moet grote financiële risico’s op kunnen vangen. Wij moeten garanderen dat iedereen zorg kan krijgen als dat nodig is. En daarom is een buffer, de ‘spaarpot’ noodzakelijk.
 
Een deel van het geld dat wij moeten reserveren is wettelijk verplicht door De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder. Op papier is dit een gigantisch bedrag. Ter illustratie: de reserves zijn net genoeg om iedere verzekerde (3,5 miljoen) één dag in het ziekenhuis op te nemen.
 
Feiten & Cijfers
  • Per jaar komt ruim € 11 miljard aan premiegeld binnen bij Zilveren Kruis
  • Meer dan 98% van het geld dat binnenkomt voor de basisverzekering gaat op aan zorgkosten
  • Zilveren Kruis heeft € 1,7 miljard aan reserves voor noodscenario’s. Hiervan is € 1,4 miljard het wettelijk verplicht minimum
  • In 2017 heeft Zilveren Kruis € 290 miljoen van de reserves ingezet om de premie te verlagen. Dat betekent omgerekend € 7 per maand per premiebetaler. In 2018 heeft Zilveren Kruis ​€ 67 miljoen ingezet. Dat komt omgerekend neer op € 2 per maand per premiebetaler.
 
Wat vindt Zilveren Kruis van winsten & reserves?
Reserves zijn noodzakelijk én wettelijk verplicht. Een teveel aan reserves is echter niet nodig. Daarom hebben we in 2015, 2016 en 2017 een deel van de reserves teruggegeven aan onze verzekerden.