Collectiviteiten

Wat vindt Zilveren Kruis van collectiviteiten?

Zilveren Kruis heeft collectieve contracten met werkgevers. Met deze collectiviteiten werken wij aan de gezondheid van medewerkers. We bieden verschillende gezondheidsoplossingen op het gebied van bijvoorbeeld slaap, bewegen en mentale fitheid.

Collectiviteiten motor voor gezondheidswinst

Een groot deel van onze verzekerden is collectief verzekerd via hun werkgever, de gemeente, ouderenbond of patiëntenvereniging. Ze spelen een belangrijke rol als gespreks- en onderhandelingspartner namens en voor hun leden. Collectiviteiten worden actief betrokken bij het opstellen van het zorginkoopbeleid. Zo is op verzoek van ouderenbonden het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis onderdeel gemaakt van onze afspraken met ziekenhuizen.

Korting koppelen aan (zorg-)inhoudelijke afspraken

Voor Zilveren Kruis is een belangrijk uitgangspunt dat collectiviteitskorting gekoppeld is aan (zorg-)inhoudelijke afspraken. Collectiviteiten die alleen gericht zijn op het verlenen van kortingen leveren naar onze mening geen meerwaarde. Zij dragen wel bij aan een minder overzichtelijk polisaanbod voor consumenten. Daarom bouwt Zilveren Kruis bouwt de samenwerking met deze gelegenheidscollectiviteiten sinds 2015 af, rekening houdend met lopende contracten. We werken er dagelijks aan om met alle partijen waar wij mee samenwerken zorginhoudelijke afspraken te maken. Zo sluit het aanbod beter aan op de zorgbehoefte van deelnemers in de collectiviteit. En dragen wij bij aan een verlaging van de zorgkosten. Alleen dan vinden wij het geven van korting gerechtvaardigd.  

Verschillende vormen van samenwerking

De inhoud van de samenwerking varieert per doelgroep. Zo gaat het bij werkgevers vooral om het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit helpt langer doorwerken mogelijk te maken op een gezonde en productieve wijze, ook als er sprake is van een chronische ziekte of beperking. Met ouderenbonden en ledenverenigingen van thuiszorgorganisaties bespreken we onderwerpen als preventie, mantelzorg, het bevorderen van zelfredzaamheid en langer veilig thuis wonen. De samenwerking met patiëntenverenigingen is vooral gericht op de inkoop van kwalitatief goede zorg en hulpmiddelen, preventie en zelfmanagement bevorderen, de (arbeids-)participatie van chronisch zieken vergroten en het doen van onderzoek.