Sponsorverzoek Zilveren Kruis

Zilveren Kruis ontvangt veel sponsorverzoeken. De sponsorverzoeken zijn vaak innemend en bijzonder. Maar het sponsorbudget van Zilveren Kruis is beperkt. Veel aanvragen kunnen we daarom niet in behandeling nemen. Daarnaast kiest Zilveren Kruis voor langere termijn samenwerkingsverbanden, zoals NOC*NSF. Zilveren Kruis werkt ook samen met patiënten (verenigingen) en belangenorganisaties. We investeren in innovaties die de zorg beter maken.

Criteria voor een sponsorverzoek zijn de volgende:

  • Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland
  • Samenwerking op basis van een lange termijn
  • Past bij Zilveren Kruis. Met raad en daad. Met andere woorden: het is duidelijk waarom Zilveren Kruis de samenwerking ondersteunt
Deze sponsorverzoeken nemen wij niet in behandeling:
  • Met een politieke of religieuze doelstelling
  • Personen of (sport- of studenten-)verenigingen die voor zichzelf iets willen waarmaken (sportprestatie, feesten, introductie weken, jubilea, product of dienst)
  • Betalen van drukkosten proefschriften
  • Het aanvullen van exploitatietekorten (dus geen bordreclame, clubbladen, websites, team-kleding of team-auto’s)
  • Activiteiten die gevaarlijk of milieuvervuilend zijn
​​