Digitale zorg en zorg thuis

Als de coronapandemie iets heeft versneld, dan is het wel het werken met digitale en online toepassingen. Beeldbellen is ingeburgerd. Bij jong en oud. Dit geeft vertrouwen dat ook in de zorg de digitale ontwikkelingen een extra boost kunnen krijgen. En hiermee de beweging om zorg naar huis te brengen.

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Naast het toenemende gebruik van digitale zorg nemen ook de mogelijkheden voor thuisbehandelingen als infuustherapie of nierdialyse toe. Dankzij telemonitoring worden veel tripjes naar het ziekenhuis overbodig. Bijvoorbeeld voor die hartpatiënt die onder controle staat van een cardioloog. De arts houdt van afstand de vinger aan de pols. Is er iets verontrustends? Dan neemt de arts zo snel mogelijk contact op. Dit heeft vele voordelen. Patiënten ervaren meer comfort en flexibiliteit. Een zelfstandiger en veiliger gevoel. Betere kwaliteit van leven. Meer eigen regie. En zorgverleners krijgen meer tijd en ruimte voor de patiënten, die de zorg het hardst nodig hebben. Kortom: minder werkdruk, meer werkplezier met meer productiviteit en minder kosten. Zilveren Kruis wil de digitale ontwikkelingen en innovaties zoveel mogelijk aanmoedigen en faciliteren. Zorg op afstand binnen handbereik brengen, 24 uur per dag. Voor wie dat wil, want vanzelfsprekend spelen we in op de persoonlijke situatie en behoefte van een patiënt. Sommigen doen en willen veel zelf. Anderen hebben meer hulp nodig. En dat kan.

Hoe brengen we dit dichterbij?

  • Door patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen via de behandelwijze die het beste bij hun situatie, wensen en voorkeuren past, onder andere in de vorm van digitale zorg. Leg een keuzerecht voor patiënten op digitale zorg wettelijke vast.
  • Door een landelijke dekking van ICT-infrastructuur & diensten t.b.v. volledige digitale gegevensuitwisseling van zorg en patiëntinformatie in de zorg.
  • Door alle zorgverleners aan te sluiten bij digitale gegevensuitwisseling t.b.v. overdracht en samenwerking tussen zorgverleners en patiënten/cliënten.
  • Door een verantwoorde en duurzame inzet en benutting van data t.b.v. verbetering van zorg (gericht op protocollen, logistiek, personalized medicine, onderzoek, disease & population health management).
 

2 voorbeelden van digitale zorg en zorg langer thuis

Chemo Thuis

Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel tijd in het ziekenhuis door. Dat wordt als zeer belastend ervaren. Met chemo thuis kan een deel van de behandeling gewoon thuis bij de patiënt verzorgd worden. Voor veel patiënten is dat een stuk prettiger. Op steeds meer plaatsen wordt de mogelijkheid geboden om chemo- en/of imuuntherapie thuis te ontvangen. Zo hebben in Kennemerland en Haarlemmermeer de thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans samen met het Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen door zorg voor patiënten met kanker naar huis te verplaatsen. Thuis nemen de thuiszorgorganisaties de behandelingen over onder verantwoordelijkheid van de oncologen van het Spaarne Gasthuis. Hierdoor hoeven patiënten minder naar het ziekenhuis. Het gaat alleen om toedieningen die onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis veilig thuis kunnen. De oncoloog bespreekt en besluit samen met de patiënt of dit mogelijk is. De patiënt blijft gedurende de behandeling onder controle van de oncoloog, maar hoeft minder vaak naar het ziekenhuis. Een team van verpleegkundigen van het Spaarne Gasthuis, Zorgbalans en Amstelring maakte de afgelopen periode afspraken zodat wijkverpleegkundigen deze injecties kunnen geven. Deze samenwerking past binnen de focus de beweging om de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

Met telemonitoring COPD komt zorg steeds dichterbij patiënt

In 2019 zijn Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij gestart waarmee de zorg dichterbij de patiënt wordt gebracht. Patiënten kunnen kiezen waar zij het liefst zorg ontvangen: thuis of in het ziekenhuis. Met dit programma wordt in de regio invulling gegeven aan de beweging naar zorg op de juiste plek. Tergooi biedt in het kader van deze beweging telemonitoring aan patiënten met COPD. Bij telemonitoring bij COPD worden patiënten op afstand gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang. Zo ervaren zij meer zorg dan voorheen met minder impact van de ziekte op hun dagelijks leven. Als het nodig is wordt direct contact opgenomen via een videoconsult. Dit voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek en zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingegrepen als de situatie daarom vraagt. Dankzij telemonitoring hoeven zij ook niet meer voor reguliere herhaalbezoeken naar het ziekenhuis te komen. Slechts bij twee polibezoeken op jaarbasis is fysieke aanwezigheid nog noodzakelijk, namelijk één consult met longfunctieonderzoek bij de longarts en één consult bij de longverpleegkundige. Thuisbehandeling is alleen een optie als dit medisch verantwoord is. Patiënten houden zelf de regie en krijgen inzicht en overzicht over eventuele klachten en het verloop van de ziekte. Dit telt allemaal mee om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden.