Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Bij alles wat we doen is de klant het vertrekpunt. Wij zorgen ervoor dat u zich als klant goed verzekerd weet. Zo houden wij producten kritisch tegen het licht. Het klantbelang is goed gewaarborgd in alle onderdelen van een product. En bij onze marketing en de verkoop van onze producten.

Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren meet de kwaliteit van dienstverlening van een verzekeraar. Het meet ook hoe klantgericht een verzekeraar is. U als klant heeft daar voordeel van! U ziet namelijk aan het keurmerk dat een verzekeraar zijn beloftes nakomt. En het keurmerk geeft u de zekerheid dat de verzekeraar klantgericht is en heldere informatie geeft. Op deze pagina vertellen wij u wat wij doen met de verschillende onderdelen van het Keurmerk.

Bekijk de video

Sinds 2010 heeft Zilveren Kruis het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

We praten niet alleen over klantgerichtheid. We brengen de het ook in de praktijk! We doen wat we beloven.

Het Keurmerk geeft een onafhankelijk oordeel

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toetst enkele keren per jaar of de keurmerkhouder de kernwaarden van het Keurmerk waarmaakt. Deze kernwaarden zijn:

1. Heldere informatie geven

Wij zijn duidelijk over onze dienstverlening en verzekeringen. Dat betekent dat wij heldere taal gebruiken in verzekeringsinformatie die bijvoorbeeld op de website staat. Ook is die informatie evenwichtig en volledig. En wij geven ook heldere informatie over onze dienstverlening. Zo hebben wij op onze website informatie staan over onze bereikbaarheid, het declareren- en klachtenbeleid, het fraudebeleid en het beleggingsbeleid.

2. Beloftes nakomen

Wij houden ons aan onze beloftes. Dat betekent dat wij een betrouwbare dienstverlening leveren. Wij verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend. Ook meten wij periodiek of zij nog op de goede weg zitten, bijvoorbeeld met controles op de werkvloer en met interne audits. Is de uitkomst niet goed? Dan nemen wij maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. Door producten en processen aan te passen.

3. Het Klantbelang centraal

stellen Zilveren Kruis heeft een klantgerichte grondhouding die wij hebben vertaald naar een betrouwbaar kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem is op alle niveaus in de organisatie verankerd, de medewerkers kennen het en leven het na. Wij meten bij de klant of die tevreden is over zijn dienstverlening en verzekeringen. Wij verbeteren ons continu en hebben de organisatie daar op ingericht.


Ook interessant