Zorg op maat voor kwetsbare ouderen regio Eemland

29-09-2017
In heel Nederland blijven ouderen langer thuis wonen sinds de veranderingen in de ouderenzorg. Soms is dan sprake van de behoefte om tijdelijk opgenomen te worden in een zorginstelling voor ouderenzorg. Die mogelijkheid bestaat. Maar, als die onvoldoende snel geregeld kan worden, komen deze ouderen al gauw helaas terecht op de Spoedeisende Hulp of worden zij rechtstreeks opgenomen in het ziekenhuis. De Huisartsen Eemland B.V., het Meander Medisch Centrum, Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland hebben de handen ineengeslagen om dit probleem voor hun regio op te lossen. Eenduidig beleid, praktische afspraken en passende voorzieningen gaan ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek krijgen.
""

Sterke en sluitende keten

Door de samenwerking aan te gaan, zijn de Huisartsen Eemland B.V., het Meander Medisch Centrum, Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland nu gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg geworden. Onnodige ziekenhuisopnames - opnames uit nood en niet om medische redenen - worden voorkomen doordat er goede afspraken zijn gemaakt.

Verwijshulp.nl

Huisartsen zijn nu toegerust om als er sprake is van de noodzaak van een kortdurend verblijf, snel een geschikte plek te vinden. Dat kan via www.verwijshulp.nl. Deze site biedt een actueel overzicht van de beschikbare plekken. Op dit platform zijn ook voor de regio Eemland de revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen in kaart gebracht. Verwijshulp.nl werd voor deze regio in september dit jaar gelanceerd. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen elkaar zowel tijdens kantooruren als de avond-, nacht- en weekenduren consulteren. Zilveren Kruis is blij met deze ontwikkeling.

Alle vormen van kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is of voor wie zorg thuis voor een korte periode ontoereikend is. Kortdurend verblijf kan ook geregeld worden om mantelzorgers te ontlasten. De afspraken die de partijen in de regio Eemland hebben gemaakt, hebben betrekking op alle vormen van kortdurend verblijf: Respijtzorg (Wmo), Eerstelijnsverblijf (Zvw), Geriatrische revalidatiezorg (Zvw), Crisisopname (Wlz), Logeeropvang (Wlz) en Particulier Kortdurend verblijf (Hotelzorg).

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: