‘Zorg in de wijk’ doeltreffend

13-09-2019
Zilveren Kruis maakt onder de noemer ‘Zorg in de wijk’ vernieuwende meerjarenafspraken voor wijkverpleging. De regionale manier van contracteren draagt bij aan een effectievere samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Ook de onderlinge afstemming over de zorgvraag van de patiënt verbetert.
""

Het beleid werd tijdens het Algemeen Overleg Wijkverpleging in de Tweede Kamer (11 sep jl.) specifiek benoemd. Het sluit aan bij de toekomstvisie van de minister op wijkverpleging en de noodzakelijke samenwerking in de wijk.

Herkenbaar zorgteam

Met Zorg in de wijk wil Zilveren Kruis de rol van de wijkverpleegkundige als regisseur en coördinator van de zorg - naast de huisarts - versterken. Zo ontstaat een herkenbaar zorgteam in de wijk. De wijkverpleegkundige is de verbindende schakel tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgaanbieders in de wijk. De aanpak bevordert preventie, zelfredzaamheid en innovatie en voorkomt op termijn onnodige zorg.

Samenwerking en innovatie

De zorgaanbieders bepalen zelf de projecten en initiatieven voor de verbetering en vernieuwing van de zorg waaraan in hun wijk of gemeente behoefte is. Voorbeelden van verbeteringen zijn onder andere de samenwerking in de nachtzorg en specialistische zorg. Amsterdam heeft een doorbemiddelingsbureau waardoor niet meer alle aanbieders apart benaderd hoeven te worden of er ruimte is.Ook in Utrecht is er doorbemiddeling, waardoor contact met één zorgaanbieder voldoende is voor het vinden van een beschikbare plaats. Verder wordt in alle regio’s nauw samengewerkt voor een gezamenlijke oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Verbeterd model

Sinds de introductie van Zorg in de wijk zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Zoals het beter integreren van bestaande netwerken en samenwerkingsstructuren. Ook is de keuzevrijheid voor de verzekerde vergroot door per wijk en gemeente minimaal 4 zorgaanbieders te contracteren.Door een vast tarief per patiënt per maand te gebruiken wordt doelmatig werken beloond en meer ruimte geboden voor innovatie en preventie.

Inmiddels zijn gemeenten Amsterdam, Almere, Hoogeveen-De Wolden, Hollandscheveld, Hardenberg, Zwolle en Utrecht aangesloten bij Zorg in de wijk.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: