Zilveren Kruis stimuleert keuzevrijheid nierpatiënten in aanloop nieuwe donorwet

07-03-2018
De aanname van het wetsvoorstel ‘Actieve Donor Registratie’ (ADR) geeft veel nierpatiënten verbeterde vooruitzichten. Maar niet elke patiënt komt in aanmerking voor een donororgaan. ‘Kiezen voor de juiste behandeling blijft van grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Daarom zetten wij ons in om veilig thuis dialyseren een volwaardig keuzealternatief te laten zijn’, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.
Laten we er samen voor zorgen dat thuisdialyse een volwaardig keuzealternatief wordt voor patiënten.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Sterke afname in aantal patiënten dat kiest voor thuisdialyse

Van de 1,7 miljoen mensen met chronische nierschade moeten er meer dan 6.300 minstens 12 uur per week dialyseren. Patiënten zijn graag betrokken bij de invulling van hun zorgproces, maar dan moeten wel alle mogelijke behandelmethoden duidelijk zijn. Op dit moment wordt 18,4% van de dialyse patiënten behandeld met een thuisdialyse behandeling (hemodialyse + buikdialyse), in het verleden was dit 33%.

Voordelen van thuisdialyse: flexibiliteit, vrijheid, kwaliteit

Thuisdialyse is qua klinische uitkomsten gelijkwaardig aan centrumdialyse, maar heeft vele voordelen zoals behoud van autonomie en flexibiliteit. Gerrits: ‘Onze verzekerden geven aan meer vrijheid en kwaliteit van leven te ervaren. Ze kunnen namelijk vaker dialyseren en wanneer het hun uitkomt, ook ’s nachts. We zien dat dit voor sommige patiënten grote positieve gevolgen heeft voor hun kwaliteit van leven. Wij zetten ons er dan ook voor in om dit percentage weer te laten stijgen.’

Zilveren Kruis neemt drempels in keuze voor thuisdialyse weg

Mogelijke drempels in het keuzeproces zijn door Zilveren Kruis weggenomen. ‘De tarieven voor de verschillende behandelmethoden hebben we gelijk getrokken. We steunen onderzoek naar het beslissingsproces tussen artsen en patiënten (Project DOMESTICO) en investeren in de ontwikkeling van NeoKidney; een draagbare kunstnier’, vertelt Gerrits. ‘Daarmee wordt veilig thuis dialyseren een steeds volwaardiger keuzealternatief.’

Onderzoek naar verbeteren keuzeproces nierpatiënten

Drs. Anita van Eck van der Sluijs, arts-onderzoeker bij DOMESTICO en werkzaam in het UMC Utrecht: ‘Op dit moment is er sprake van een grote praktijkvariatie in de nierfalenvoorlichting en hebben patiënten niet altijd het idee dat ze invloed hebben op de keuze voor een bepaalde dialyse behandeling. Met dit onderzoek hopen we dit te kunnen verbeteren. Daarmee komt een volwaardige keuze voor een thuisdialyse behandeling steeds dichterbij.’

NVN: ‘Nierpatiënten moeten volwaardige keuze kunnen maken.’

'Als Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) benadrukken we dat nierpatiënten de keuze kunnen maken voor een vorm van nierfunctie vervangende behandeling, die het best bij hun manier van leven past. De verschillende mogelijkheden moeten dan ook als volwaardige vormen van behandeling gepresenteerd worden en beschikbaar zijn', vertelt Hans Bart, directeur van de NVN.

Hij benoemt de rol van Zilveren Kruis hierbij: ‘Zilveren Kruis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nierwijzer (een online keuzehulp), ondersteunt projecten zoals Nierteam aan Huis en DOMESTICO. Initiatieven die de keuzevrijheid van patiënten vergroot en helpt om samen met de arts te beslissen voor de beste behandeling.’

Samen inzetten voor 100% samen beslissen

‘Een donornier is voor veel patiënten verreweg de beste oplossing. In de tussentijd blijven wij ons, samen met het veld, onverminderd inzetten ter bevordering van het keuzeproces’, zegt Gerrits. ‘De beslissing om zorg thuis te ontvangen of in een centrum ligt bij de patiënt. Laten we er samen voor zorgen dat er sprake is van een 100% samen beslissen.’

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: