Zilveren Kruis stelt extra geld beschikbaar om zorg naar huis te verplaatsen

14-09-2018
Zilveren Kruis streeft ernaar dat in 2021 ongeveer 10% van de zorg niet meer in ziekenhuizen of bij zorgaanbieders wordt verleend, maar thuis bij haar verzekerden. “Wij hebben die beweging ingezet en onze klanten zijn daar positief over,” aldus Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop. “Zorg in de eigen omgeving betekent meer regie op je leven, flexibiliteit en comfort. We vinden dat patiënten deze mogelijkheid moeten krijgen, zolang het medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat.”
""

Voor veel ingrepen blijft het ziekenhuis de beste plek, maar sommige behandelingen kunnen net zo goed - of beter - thuis plaatsvinden of vlakbij huis via e-health oplossingen. Voor deze overgang stelt Zilveren Kruis tot 2022 jaarlijks extra geld beschikbaar.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS spraken dit voorjaar in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg af dat er gewerkt wordt aan de juiste zorg op de juiste plek. De zorgverzekeraars stellen voor deze transitie geld beschikbaar. Olivier Gerrits: “Dat is goed nieuws. Wij willen dat patiënten daar zorg krijgen waar ze het liefste zorg ontvangen én waar ze er het meeste baat bij hebben. Samen met partijen in de zorg en patiënten(verenigingen) wil Zilveren Kruis dat mogelijk maken.”

Blijvende veranderingen

Om in 2019 in aanmerking te komen voor het extra geld, kunnen zorginstellingen zelf initiatieven aandragen die substantieel zijn én blijvende veranderingen teweegbrengen. Hierover nemen zorgaanbieders en Zilveren Kruis afspraken op in de inkoopcontracten.

Slimmer organiseren

Een slimmere organisatie van zorg met inzet van digitale middelen brengt zorg dichterbij de patiënt. Hiervoor ziet Zilveren Kruis drie belangrijke manieren: online contact met zorgverlener, monitoring bij (chronisch) zieken en behandeling thuis.

Zilveren Kruis heeft niet stilgezeten als het gaat om de beweging van zorg naar huis te versnellen. Zo waren bijvoorbeeld de eerste resultaten van telemonitoring tool HartWacht indrukwekkend. 64% van de resistente hypertensie patiënten kreeg zijn hoge bloeddruk onder controle in drie maanden. Zilveren Kruis vergoedt deze moderne vorm van hartzorg sinds 2016 aan verzekerden. Ook op gebied van chemo- en immunotherapie voor kankerpatiënten is geïnventariseerd wat klanten willen: uit onderzoek samen met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) bleek dat een kwart van de kankerpatiënten thuis behandeld wil worden.

Samen brengen we de zorg naar huis

Zilveren Kruis biedt verzekerden steeds vaker de keuze om zorg op maat veilig thuis te ontvangen. Het gaat hierbij om onder andere telemonitoring, beeldbellen en behandelingen thuis. Deze beweging van ‘zorg veilig naar huis brengen’ is al enkele jaren gaande. Samen met partners uit het zorgveld, patiënten(verenigingen) en innovatieve (tech)bedrijven zet Zilveren Kruis zich in om deze ontwikkeling te versnellen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: