Zilveren Kruis sluit 10-jarige overeenkomst met Diabeter Beter voor nu, vooral ook beter voor later

23-04-2018
Zilveren Kruis en Diabeter sluiten een unieke 10-jarige samenwerking gericht op zowel de korte als de lange termijn uitkomsten van de diabeteszorg. De gezamenlijke ambitie is om patiƫnten met chronische ziekte type 1 diabetes hun leven lang complicatievrij te houden. De overeenkomst markeert een nieuwe fase in de zorg en is een wereldwijde primeur op het gebied van Value Based Healthcare.
""

Doorbreken van barrières

Bij een chronische ziekte als Type 1 diabetes ligt de uitdaging in het verbeteren van de medische uitkomsten en de kwaliteit van leven voor de patiënt gedurende de gehele levensloop. Het huidige jaarlijkse contracteren werkt echter een korte termijn focus in de hand. Sturen op waarde van zorg voor de lange termijn wordt dan lastig. Met de waardegedreven overeenkomst doorbreken Zilveren Kruis en Diabeter deze barrières en focussen ze zich gezamenlijk op de lange termijn.

Door te sturen op waarde voor de patiƫnt, in plaats van volume voor de zorgaanbieder, kunnen we de zorg in Nederland substantieel verbeteren

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Vrijheid voor de zorgaanbieder

Aan de hand van een integraal tarief krijgt Diabeter de vrijheid om zelf te bepalen welke zorg het beste aansluit bij de patiënt. Als Diabeter hiermee positieve resultaten behaalt staat daar een beloning tegenover. Diabeter investeert die in het verder verbeteren van de zorg. In plaats van afspraken over de te leveren zorg wordt zo de nadruk gelegd op het creëren van zoveel mogelijk waarde voor de patiënt. Beide partijen streven op deze manier naar de beste zorg om complicaties nu maar ook op langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, blindheid, zenuwpijn en nierfalen, te voorkomen.

Juiste zorg, juiste moment, juiste prijs

‘Door te sturen op waarde voor de patiënt, in plaats van volume voor de zorgaanbieder, kunnen we de zorg in Nederland substantieel verbeteren’, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. ‘Daarbij horen zorgaanbieders die zich verantwoordelijk voelen voor de uitkomsten van zorg, zoals Diabeter.’

Diabeter heeft in de afgelopen jaren de waardegedreven zorg voor mensen met T1DM verder ontwikkeld en daar ook internationaal erkenning voor gekregen. ‘We meten op zowel individueel niveau als op groepsniveau meer dan honderd uitkomsten op medisch gebied en de kwaliteit van leven’, zegt Dr. Henk Veeze, kinderarts en oprichter van Diabeter. ‘Deze uitkomsten maken vernieuwing van de zorg mogelijk. Waardegedreven zorg is ook de juiste zorg, op het juiste moment en voor de juiste prijs.’

Ook Olof King, directeur van Diabetesvereniging Nederland, is positief: ‘Dit is een absolute doorbraak en een schoolvoorbeeld van persoonsgerichte zorg, waar wij al jaren voor pleiten. De arts bepaalt samen met de patiënt welke zorg het beste past. Zo wordt de diabeteszorg daadwerkelijk beter. We roepen andere zorgverzekeraars en zorgverleners op dit goede voorbeeld te volgen.’

Over Diabeter

Diabeter is een behandelcentrum gespecialiseerd in de behandeling van type 1 diabetes. In de vijf locaties van Diabeter in Rotterdam, Schiphol, Groningen, Deventer en Veldhoven behandelt Diabeter ruim 2300 kinderen en volwassenen mat type 1 diabetes. Diabeter verricht wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de behandeling, het zoveel mogelijk verminderen van complicaties en naar de uiteindelijke genezing van diabetes. Diabeter werkt volgens de principes van Value-based Healthcare, gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en won daarvoor in 2017 de Value-based Healthcare Prize.

Tel: 088-280 7277
E-mail: info@diabeter.nl
www.diabeter.nl

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: