Zilveren Kruis schrapt weer verwijsbriefjes Verzekerden en zorgaanbieders krijgen meer tijd voor zorg

28-10-2020
Regelmatig bezoeken patiënten de huisarts voor een verwijsbriefje. Vanaf volgend jaar is dat voor verzekerden van Zilveren Kruis voor diverse soorten zorg niet meer nodig. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg. En hebben zorgverleners meer tijd beschikbaar voor andere patiënten. Ook mogen meer zorgverleners verwijsbriefjes schrijven. 
""

Minder verwijsbriefjes nodig

Zilveren Kruis vindt dat zorgverleners in de eerste plaats tijd en aandacht voor patiëntenzorg moeten  hebben. De noodzakelijke administratie mag dit niet in de weg staan. Voor pedicurezorg bij een diabetische voet, huidverzorging, en bewegen in extra verwarmd water bij reuma vervallen de verwijsbriefjes. Voor beweegprogramma’s en fysiotherapeutische nazorg is een bewijs van diagnose voldoende.*

Meer verwijzers toegevoegd

Daarnaast erkent Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, vanaf 2021 een aantal extra zorgverleners als verwijzer. Zo mag de orthoptist verwijzen naar de oogarts en de klinisch technoloog naar medisch specialistische zorg. Algemeen fysiotherapeuten en pijnconsulenten met een trans-therapie gerichte opleiding worden toegevoegd als verwijzers naar trans-therapie. 

Stap in de goede richting

Het terugdringen van administratieve lasten is belangrijk voor huisartsen en andere zorgaanbieders. Zilveren Kruis zet hier samen met onder andere huisartsen en andere zorgverleners, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders op in.

Ria Dijkstra, manager operations bij Zilveren Kruis: ‘Elke verwijzing die we kunnen schrappen betekent meer tijd voor zorg voor onze verzekerden. Daar zetten wij ons, samen met het zorgveld, elke dag voor in. Met deze wijzigingen voor komend jaar zetten we weer een stap in de goede richting.’

Plek voor dialoog en uitwisselen kennis

Alles telt mee als het gaat om gezondheid. Samen met zorgaanbieders zijn we continu in dialoog om te onderzoeken bij welke zorg een verwijsbriefje nodig is. We roepen zorgverleners op actief signalen over onnodige regeldruk aan ons door te geven. Zorgverleners die hierover met ons van gedachten willen wisselen kunnen dat doen via onze online community Samen.

* Onder huidverzorging valt: acnébehandeling, camouflagelessen, en elektrische, IPL-of laserbehandeling. Bij fysiotherapeutische nazorg geldt ook de invoer van een maximale vergoedingstermijn.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: