Zilveren Kruis onderzoekt mogelijkheden concentratie prostaatkankeroperaties

17-07-2017
Zilveren Kruis heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gevraagd om prostaatkankeroperaties geconcentreerd in te kunnen kopen in samenwerking met andere zorgverzekeraars. De ACM heeft aangegeven hier voorlopig geen uitspraak over te kunnen doen en verwijst door naar Zorginstituut Nederland.
""

Kwaliteit van prostaatkankeroperaties verbeteren voor klanten

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “De zorg voor prostaatkankerpatiënten in Nederland is goed, maar er is verschil in de kwaliteit van operaties. Er zijn buitenlandse best practices waar veel minder complicaties zijn als deze operaties geconcentreerd worden. Dat niveau kunnen wij in Nederland ook realiseren. We blijven onderzoeken hoe we tóch afspraken kunnen maken over concentratie van prostaatkankeroperaties. Daarom gaan we nu in gesprek met de beroepsgroep en Zorginstituut Nederland. Onze ambitie is dat vanaf 2019 prostaatkankeroperaties in slechts een beperkt aantal ziekenhuizen plaatsvinden."

De kwaliteit in Nederland kan nog aanzienlijk verbeteren door meer operaties uit te voeren met een toegewijd (dedicated) expertiseteam. Best practices in het buitenland met gespecialiseerde centra laten zien dat patiënten de helft minder impotentieproblemen hebben dan in Nederland. Bovendien heeft in het beste geval slechts 6,5% na een jaar nog incontinentieproblemen. In Nederland gebruikt 22% na een jaar nog incontinentiemateriaal, zo blijkt uit cijfers van Zilveren Kruis.

Klanten krijgen alleen de operatie in een ander ziekenhuis

Bij een prostaatkankeroperatie blijft een patiënt gemiddeld 2 dagen in het ziekenhuis. De voor- en nazorg van de gehele behandeling van prostaatkanker vindt plaats in een ziekenhuis dichtbij de patiënt. Dit gehele traject met jaarlijkse controles duurt zo’n 10 jaar.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: