Zilveren Kruis garandeert verzekerden verloskundige zorg binnen reistijd van 15 minuten

27-10-2017
Iedere zwangere klant kan bij Zilveren Kruis nu én in 2018 rekenen op goede verloskundige zorg.
""

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Om de zorg voor onze verzekerden te blijven garanderen, zorgen we dat waar nu een klant binnen 15 minuten reistijd bij een gecontracteerde verloskundige terecht kan, dat in 2018 ook kan. We bieden vanuit onze zorgplicht daarom minimaal 80% van de verloskundigen een aangepaste overeenkomst voor het maximale NZa 2018 tarief aan. Dit zijn praktijken waar de meeste van onze verzekerden hun verloskundige zorg ontvangen. We gaan er daarbij vanuit dat de kwaliteit die nu al geleverd wordt conform onze oorspronkelijke tweejarige afspraak in stand blijft.”

Zilveren Kruis blijft vraagtekens houden bij het kostenonderzoek van de NZa. De daling van het aantal geboortes en de stijging van het aantal verloskundigen rechtvaardigt voor ons geen stijging in het tarief met 13%. Hier hebben alle zorgverzekeraars gezamenlijk bezwaar tegen gemaakt. Zilveren kruis heeft, gezien dit lopende bezwaar, haar doorlopende overeenkomst niet aangepast. Veel verloskundigen hebben echter collectief de meerjarenovereenkomst opgezegd waardoor wij niet aan onze zorgplicht kunnen voldoen. Daarom hebben we ervoor gekozen om minimaal 80% van de verloskundigen een aangepaste overeenkomst met het maximale NZa 2018 tarief aan te bieden. Met een klein deel van de verloskundigen sluiten we geen overeenkomst.

Als klanten in 2017 al verloskundige zorg krijgen, blijven wij dit voor de zwangerschap en bevalling in 2018 vergoeden, ongeacht of de verloskundige een overeenkomst heeft of niet.

Mocht een klant in 2018 kiezen voor een verloskundige zonder overeenkomst, dan zullen we dit conform onze polisvoorwaarden vergoeden. Dit kan betekenen dat de klant een deel van de rekening zelf moet betalen. We raden klanten daarom aan altijd goed in de zorgzoeker op onze website te kijken of de verloskundige een overeenkomst met ons heeft in 2018.

Gerrits: “Uiteraard betalen we de verloskundigen die de overeenkomst niet hebben opgezegd ook het maximale tarief. Iedere zwangere klant kan dus nu én in 2018 rekenen op goede verloskundige zorg dichtbij.”

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: