Zilveren Kruis en Icare sluiten meerjarencontract

24-11-2020
Veel mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk, op een prettige manier en zelfstandig thuis te kunnen wonen. Daarom vindt Zilveren Kruis het ook van belang dat verzekerden de keus hebben om zorg te krijgen waar zij het liefst zorg ontvangen. Met een meerjarencontract met Icare wordt daar de komende jaren verder invulling aan gegeven; Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis.
""

De meerjarenafspraak heeft een looptijd van drie jaar waarbij de uitkomsten van geleverde zorg voorop staan. Ook is er aandacht voor preventie en de organisatie van zorg met regionale zorgaanbieders; met als gezamenlijke ambitie om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen.

Persoonlijke zorg in de eigen omgeving

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘We zetten ons al lange tijd in om voor onze verzekerden zorg veilig thuis mogelijk te maken. In de eigen, vertrouwde omgeving met hun naasten om zich heen. Hier sluit de wijkgerichte zorg van Icare heel goed bij aan. Waarbij, als het nodig is, snel kan worden opgeschaald naar specialistische zorg. Bovendien betrekt Icare de omgeving van de patiënt bij de zorg; hierdoor ervaren zij een betere kwaliteit van leven. Zo laten we de zorg steeds meer aansluiten bij de patiënt, in plaats van andersom.’

Gezamenlijke visie

Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, en Icare hebben een gezamenlijke visie om de zorg, nu en in de toekomst, toegankelijk te houden. Op basis van de uitkomsten van geleverde zorg krijgt Icare de ruimte om digitale zorg en de benodigde hulpmiddelen continue te inventariseren, implementeren en evalueren om de wijkverpleging te verbeteren.

Dennis van Achthoven, directeur Bedrijfsvoering Icare: ‘Bij Icare werken we vanuit de visie ‘Thuis, tenzij…’.  Dit betekent bijvoorbeeld dat ouderen met onze ondersteuning zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar ook dat we steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden om meer specialistische zorg thuis te kunnen geven.

Digitaal tekenmoment met Dennis van Achthoven en Olivier Gerrits

Digitaal tekenmoment meerjarenafspraak, Dennis van Achthoven en Olivier Gerrits

Van wachtkamer naar woonkamer

Een voorbeeld van specialistische zorg thuis is het project in Harderwijk waar verpleegkundigen van Icare oncologische patiënten thuis immunotherapie geven. Van Achthoven: ‘Dit project doen we samen met het St. Jansdal ziekenhuis. We zijn blij dat we van Zilveren Kruis het vertrouwen krijgen om vanuit onze visie ‘Thuis, tenzij…’ verder te bouwen aan de juiste zorg op de juiste plek.’

Aandacht voor preventie

Naast het leveren van zorg heeft het meerjarencontract nadrukkelijk aandacht voor preventie. Vanuit de Gezonde Wijkaanpak is er op wijkniveau aandacht voor de gezondheid van de inwoners. Met een betere verbinding tussen zorg en welzijn waardoor gezondheidsproblemen beter in beeld komen.
Gezondheid bestaat uit heel veel aspecten waarin alles meetelt. Binnen de Wijkaanpak wordt  onder andere gekeken naar een gezonde fysieke omgeving en sociale relaties. Icare speelt hierin een belangrijke faciliterende rol bij het voorkomen of verhelpen van gezondheidsproblemen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: