Zilveren Kruis en Carinova sluiten meerjarencontract

28-12-2020
Veel mensen wonen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang. Tegelijkertijd willen we de zorg bemensbaar en betaalbaar houden. Carinova en Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, hebben een gezamenlijke agenda opgesteld hoe dit in de komende jaren te realiseren.
""

Carinova biedt als zorgorganisatie een behandelcentrum, thuiszorg, thuisbegeleiding, woonzorg, huishoudelijke hulp, mantelzorgondersteuning en diensten aan huis. Speerpunten uit de meerjarenafspraak zijn: het bieden van medisch specialistische zorg thuis, telemonitoring bij chronische patiënten en online contact met zorgverleners. Waarbij wordt ingezet op preventie en de juiste zorg op de juiste plek vanuit regionale samenwerking tussen zorgverleners. De afspraken zijn vastgelegd in een meerjarencontract met een looptijd tot 2023.

Digitale zorg

Vanuit een brede organisatie organiseert Carinova de zorg steeds meer om cliënten heen. Dit houdt in dat de wijkverpleging nauw samenwerkt met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners. Onderling delen zij kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovaties terwijl cliënten verzekerd zijn van de beste zorg. Dankzij de inzet van domotica, sensoren en elektronische medicatie-uitgifte op afstand krijgen cliënten meer eigen regie op hun gezondheid. Naast nieuwe afspraken over financiering zijn er ook regio specifieke afspraken gemaakt. Chronische patiënten met COPD of hartfalen krijgen, waar mogelijk en wenselijk, toegang tot telemonitoring.

Juiste zorg op de juiste plek

De gezamenlijke agenda richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven, het verbeteren van de gezondheid met doelmatige zorg, én het verbeteren van de werkbeleving. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘Alles telt mee als het gaat om gezondheid; zoals de mogelijkheid tot zorg in de eigen omgeving. Maar door te innoveren wordt de zorgsector ook steeds aantrekkelijker voor zorgverleners. Daar geven we samen de komende jaren verder invulling aan.’  

Zorg op afstand is zorg dichtbij

Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling. Martin Plant, directeur Carinova: ‘Voor ons staat voorop dat zorg op afstand gelijk staat aan zorg dichtbij. Waarbij cliënten dezelfde aandacht en zorg krijgen en zich prettig voelen. We zijn blij met het vertrouwen van Zilveren Kruis; vanuit onze regionale samenwerking zetten wij de menselijke maat voorop. Met een betere kwaliteit van leven tot gevolg.’

Zorg in de Wijk

Als deelnemer van Zorg in de Wijk weet Carinova wat er speelt in de woonomgeving van de cliënten. We worden steeds ouder, en dit betekent ook dat de zorgvraag van mensen complexer wordt. Daarom wordt gericht gewerkt aan preventie, zelfredzaamheid en het voorkomen van onnodige zorgWaarbij de samenwerking tussen wijkverpleging, huisarts, sociaal domein en ziekenhuizen centraal staat. 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: