Zilveren Kruis biedt onafhankelijk artsenbezoeker aan

23-02-2017
Het inzetten van onafhankelijke artsenbezoekers heeft een positief effect op het voorschrijfgedrag van huisartsen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in opdracht van het innovatiefonds van Zilveren Kruis. Daarom start Zilveren Kruis in 2017 met het vergoeden van deze artsenbezoekers.
""

De farmaceutische industrie maakt gebruik van diverse marketinginstrumenten waarbij het risico bestaat van oneigenlijke beïnvloeding van voorschrijvers. Daarnaast is het een feit dat artsen gemiddeld genomen niet altijd conform de richtlijnen voorschrijven. Dit leidt tot een slechter behandelresultaat èn hogere zorgkosten. Door het inzetten van de onafhankelijke artsenbezoeker valt het risico van oneigenlijke beïnvloeding weg en blijft het toch mogelijk om voorschrijvers te informeren over nieuwe behandelmogelijkheden.

Dit wordt bevestigd door onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik naar de rol en effectiviteit van de onafhankelijke artsenbezoeker. Centrale conclusie van het onderzoek is dat de onafhankelijke artsenbezoeker bijdraagt aan een kwalitatief beter en doelmatiger voorschrijfbeleid en lagere zorgkosten. Huisartsen waarderen de onafhankelijke artsenbezoeker positief.

In het buitenland wordt de onafhankelijke artsenbezoeker met succes toegepast om de kwaliteit van het handelen van artsen te verbeteren. In Nederland staat dit nog in de kinderschoenen. Zilveren Kruis biedt de onafhankelijke artsenbezoeker in eerste instantie aan voor een groep van 50 – 80 huisartsen. Huisartsen kunnen hier op intekenen. Het IVM biedt de onafhankelijke artsenbezoeker aan en Zilveren Kruis vergoedt de kosten hiervan aan de huisarts. Op basis van een deze evaluatie eind 2017 bekijkt Zilveren Kruis of de onafhankelijke artsenbezoeker breder wordt aangeboden.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: