Driejarig contract ziekenhuis Hardenberg en Zilveren Kruis

25-07-2017
Het Röpcke Zweers Ziekenhuis, onderdeel van de Saxenburgh Groep, en Zilveren Kruis tekenden vorige week het eerste driejarige transitiecontract. Het Röpcke Zweers Ziekenhuis en Zilveren Kruis delen de visie dat de zorgvraag in de regio de komende jaren sterk verandert en dat op deze manier een oplossing is gevonden om de zorg duurzaam te organiseren in het Vechtdal.
""

Meer zorg aan huis

In het Vechtdal is sprake van een stabiele demografische ontwikkeling met duidelijke groei van de zorgvraag als gevolg van sterke vergrijzing. Dit betekent dat het ziekenhuis actief aan de slag gaat om zorg naar de thuissituatie en de 1e lijn te verplaatsen. Het driejarige transitiecontract is zowel inhoudelijk als financieel gezien een mooie afspraak om deze transitie te ondersteunen. De basis is gericht op reële volumes en reële prijzen.

Met nieuwe (technologische) ontwikkelingen kan de zorg steeds vaker in de eigen omgeving van de patiënt worden verleend. In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis wordt nadrukkelijk ingezet op deze transitie. Voor het ziekenhuis betekent dit dat er andere eisen worden gesteld aan de organisatie en het gebouw. Om het ziekenhuis in Hardenberg in staat te stellen met de gewijzigde zorgvraag mee te veranderen hebben partijen een meerjarencontract gesloten dat deze transitie mogelijk maakt en ondersteunt. Het ziekenhuis en de verzekeraar hebben de afgelopen 15 maanden intensief samengewerkt om deze gezamenlijke doelen te realiseren. Dit past bij de wens van Zilveren Kruis om de contractering nog voor de zomer af te ronden.

Samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners

Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep: “Door de zorg beter in te richten, zoals bijvoorbeeld met het nieuwe zorgcentrum in Coevorden, kunnen mensen langer en zelfstandiger in hun eigen omgeving functioneren. Natuurlijk doen we dat samen met huisartsen en hun praktijkondersteuners. Door uitbreiding van zorg op afstand worden onnodige opnames voorkomen. Er kan eerder worden ingegrepen en bijgestuurd.”

Leonore de Bakker, regiomanager bij Zilveren Kruis: “Steeds vaker is zorg ook thuis mogelijk. Uit onderzoeken blijkt dat veel mensen dit ook fijner vinden. Ik ben ontzettend blij dat het Röpcke Zweers Ziekhuis die ontwikkeling samen met ons oppakt. We hebben samen een maatschappelijk vraagstuk rond het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. De zorgvraag in de regio verandert en dat vraagt vernieuwing. Daarmee voorkomen we overvolle wachtkamers door een groeiend aantal chronisch zieken en ouderen.”

Zilveren Kruis stelt in de nieuwe afspraak middelen beschikbaar die deze zorgverplaatsing mogelijk maakt. ‘’Met de afspraken is het ziekenhuis ook in staat om nu al met de toekomst mee te bewegen. We ondersteunen zo de transitie om de beste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener te organiseren.’’

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: