Ziekenhuis Amstelland levert aantoonbaar gepaste zorg Eerste ziekenhuis waar alle specialismen aantoonbaar doelmatige zorg leveren

21-05-2019
Samen met 25 andere ziekenhuizen neemt Ziekenhuis Amstelland deel aan het Doelmatig Direct Declareren (DDD)-Partnership. Het partnership is erop gericht gepaste zorg te objectiveren en te bevorderen.
""

Ziekenhuis Amstelland is het eerste ziekenhuis in Nederland dat voor alle specialismen aantoont dat er gepaste zorg wordt geleverd. Op deze manier geeft het ziekenhuis invulling aan de ambitie om goede en passende zorg te leveren en op een verantwoorde manier om te gaan met maatschappelijke zorggelden.

Esther Agterdenbos-van de Ree, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland: “Bij Ziekenhuis Amstelland hebben wij veel aandacht voor het rechtmatig en doelmatig verlenen en declareren van zorg. Het streven hierbij is om te borgen dat alle zorg die wij leveren en declareren het meest passend is bij de gezondheidssituatie van de patiënt. Ook de patiënten verlangen dit van ons. We hebben samen met onze medisch specialisten dit mooie resultaat behaald. Het aardige van het DDD-Partnership is dat de doorlopende monitoring ons helpt zichtbaar te maken wat we goed doen en wat we beter kunnen doen, zonder extra administratieve lasten.”

Eric Meijer, voorzitter Medisch Specialistisch Bedrijf Ziekenhuis Amstelland: “We zijn gestart met een intakegesprek en daarna is er een analyse per specialisme besproken. In dit gesprek en daaropvolgende gesprekken zijn eventuele ondoelmatigheden en onrechtmatigheden in de declaraties aan de orde gekomen. Daar waar nodig volgde een verbeterplan. Als medisch specialist krijgen we feedback over hoe wij het doen in vergelijking met anderen. Dat helpt ons om onze praktijkvoering en de zorg voor de patiënt voortdurend te verbeteren. Periodiek ontvangen wij een rapportage, dat houdt ons scherp.”

Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar voor Ziekenhuis Amstelland en is enthousiast over deze prestatie. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: “De inspanningen van Ziekenhuis Amstelland zijn enorm. Van alle specialisten. Een 100% certificering geeft nog meer vertrouwen en is een goede basis voor de meerjarenafspraken die we samen hebben. Hopelijk volgen binnenkort meer ziekenhuizen het voorbeeld van Ziekenhuis Amstelland.”

Het DDD-Partnership wordt uitgevoerd door i2i en is een onafhankelijke partij (Trusted Third Party) die zich al sinds 2010 volledig richt op het bevorderen van zinnige zorg. Door de objectieve en onpartijdige aanpak van i2i helpt het DDD-Partnership zorgverleners en zorgverzekeraars een vertrouwensbasis te creëren op het vlak van zorginkoop en doelmatigheid.

Op de foto van links naar rechts: Femmy Muller (zorginkoper Zilveren Kruis), Eric Meijer (voorzitter MSB Ziekenhuis Amstelland), Esther Agterdenbos-van de Ree (voorzitter RvB Ziekenhuis Amstelland) en Wietse Riepkema (directeur i2i)

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: