ZCN nieuwe landelijke dienstverlener voor zittend ziekenvervoer Zilveren Kruis

07-11-2019
""

Samenvatting

Zilveren Kruis en Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) hebben een overeenkomst afgesloten voor de totale, landelijke organisatie van zittend ziekenvervoer. De overeenkomst geldt voor ten minste 3 jaar en start op 1 januari 2020. Dit betekent dat je per taxi naar een zorgverlener wordt gebracht, voor bijvoorbeeld nierdialyse of bestraling. Circa 23.000 verzekerden maken hiervan jaarlijks gebruik. ZCN is eindverantwoordelijk en neemt de ritintake, informatieverstrekking, kwaliteitsbewaking en administratieve afhandeling voor haar rekening. Voor de uitvoering van het vervoer maakt ZCN gebruik van een wijdvertakt en stabiel netwerk van vaste vervoerders in heel Nederland.
07-11-2019

Eén opdrachtnemer

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: “Met ZCN is de regie op het zittend ziekenvervoer voor onze verzekerden in één hand. ZCN is een ervaren en professionele vervoersorganisatie met een breed netwerk aan vervoerders. Zij zal als regisseur zorgdragen voor de algehele vraag van onze verzekerden naar zittend ziekenvervoer in Nederland en de kwaliteit en service van de dienstverlening aan onze verzekerden bewaken”.

Trots

Laurens van Remortele, directeur van ZCN: “wij zijn blij en trots op het behalen van dit prachtige resultaat. Wij staan voor (on)gewoon goed vervoer, waarop de verzekerde kan rekenen. Hoe we omgaan met de verzekerden is in onze visie het belangrijkste onderdeel van onze dienstverlening. Communiceren is hierbij de sleutel tot succes. Onze medewerkers van het klantcontactcenter en de chauffeurs zijn daarbij onze ambassadeurs die het eerste contact leggen met de verzekerde. We investeren fors in het trainen van de communicatievaardigheden en ondersteunen dit proces met moderne communicatiemiddelen en ICT-oplossingen. We zullen iedereen dit najaar zorgvuldig informeren over onze aanpak en zorgen voor een geruisloze overgang”.

Lokale binding

Laurens van Remortele vervolgt: “we werken in Nederland met 130 vervoerders in 65 regio’s (postcodegebieden). In iedere regio zijn twee basisvervoerders én een back-upvervoerder. Daarnaast kan de verzekerde ons een eigen vervoerder aandragen. Want als een verzekerde over een bepaalde vervoerder gewoon al erg tevreden was, dan willen wij deze vervoerder voor de verzekerde behouden. Ook is in de toepasselijke CAO netjes geregeld dat chauffeurs kunnen meeverhuizen naar een eventuele nieuwe vervoerder”.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: