VWS vraagt budgethouders om zorgverleners door te betalen

08-04-2020
Veel budgethouders en hun zorgverleners zijn door de coronacrisis bezorgd over de continuïteit van zorg en over de financiële gevolgen. Het ministerie van VWS heeft - in afstemming met de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekering mogen in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen aan hun zorgverleners, ook als de zorg niet geleverd kon worden. Als budgethouders een alternatieve zorgverlener moeten inschakelen om veilige zorg te kunnen realiseren, dan kunnen ze daarvoor tijdelijk extra budget aanvragen.
""

Informatie voor budgethouders

Belangrijk is dat budgethouders zelf bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald wordt. Zorgverzekeraars werken samen aan een eenvoudige manier waarop budgethouders deze uren door kunnen geven. Budgethouders worden daarover nog geïnformeerd. Alle betrokken partijen onderzoeken nog hoe dit administratief het best kan worden georganiseerd. Zodra de manier van registratie bekend is en het formulier beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd via de websites van Per Saldo, BKVZ, SVB en de zorgverzekeraars.

Informatie voor zorgaanbieders

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het doorbetalen van gecontracteerde natura- en pgb-zorgverleners, ook als zorg en ondersteuning niet of anders wordt geleverd. De oproep aan de zorgverleners is om eerst te onderzoeken of ze de zorg op een andere wijze kunnen leveren. Daarnaast wordt van zorgverleners gevraagd om op de declaraties te specificeren welke zorg tussen 1 maart en 1 juni wel en niet geleverd is. Voor zorgverleners zijn deze afspraken met zorgverzekeraars ‘voorliggend’. Dat betekent dat zij geen gebruik kunnen maken van andere kabinetsmaatregelen voor organisaties en zzp’ers, zoals de NOW-regeling.

Praktische uitwerking

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars werken samen aan de invoering. Budgethouders en zorgaanbieders worden later deze maand geïnformeerd over de praktische uitwerking.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: