VWS-subsidie voor Vitaal Vechtdal Voor het versterken van vitaliteit en zorg op de juiste plek

28-01-2019
­­Vitaal Vechtdal ontvangt een subsidie voor een periode van drie jaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het toekennen van de aanvraag, ingediend door Zilveren Kruis, stimuleert het Ministerie van VWS de zogenoemde Preventiecoalitie: een structurele samenwerking tussen zorgverzekeraar, gemeenten en netwerken zoals Vitaal Vechtdal.
""

Doel is om de gezondheid van de inwoners in regio Vechtdal te verbeteren. Vitaal Vechtdal ondersteunt inwoners om gezonde keuzes te maken en helpt bij functioneren en deelnemen aan het dagelijkse leven. Naast zorgverzekeraars zijn onder andere werkgevers, scholen, zorgorganisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen aangesloten bij het netwerk.

Stimuleren van samenwerking

Zilveren Kruis is sinds de start partner van Vitaal Vechtdal. ‘We zijn blij dat we de samenwerking binnen Vitaal Vechtdal met deze subsidie extra kunnen ondersteunen’, vertelt Leonore de Bakker, sr. manager Zorginkoop Zilveren Kruis. ‘De plannen van Vitaal Vechtdal passen goed bij de beweging die Zilveren Kruis stimuleert. Zowel op het gebied van het versterken van vitaliteit, als onze ambitie om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar de thuissituatie van de verzekerde.'

Regionale aanpak gericht op gezondheid

De subsidie geeft de mogelijkheid om extra activiteiten maar ook methoden te ontwikkelen om een gezonde leefstijl verder mogelijk te maken voor risicogroepen. Hierbij wordt specifiek gelet op de aansluiting van inwoners die te maken hebben met werkloosheid, slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl. Betere samenwerking tussen zorgverleners, en meer inzet op preventie, moet leiden tot betere gezondheid en doelmatige zorg.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: