Verloskunde Treant definitief naar Emmen

22-08-2018
Medio mei 2018 maakte Treant Zorggroep het voorgenomen besluit bekend om de afdelingen verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen te sluiten. Om verloskundige zorg in de regio voor onze verzekerden zo toegankelijk mogelijk te houden hebben Zilveren Kruis en Treant de afgelopen maanden diverse scenario’s onderzocht. Vandaag maakte Treant bekend dat het de afdelingen klinische kindergeneeskunde en klinische kinderverloskunde definitief concentreert in Emmen.
""

Het waarborgen van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid zijn leidend geweest in het definitieve besluit van Treant. Ondanks alle inspanningen van zowel Treant als Zilveren Kruis bleken alternatieve scenario’s niet haalbaar. Ook zijn er geen nieuwe kinderartsen bereid gevonden om bij Treant te komen werken. Het tekort aan artsen in de regio is kenmerkend voor de toenemende schaarste in de zorg.

Bevalling thuis of in het ziekenhuis

Het blijft voor verzekerden in de regio gewoon mogelijk om thuis te bevallen, al zal er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk eerder worden gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de verloskundigen geïnformeerd dat in voorkomende gevallen gekozen kan worden voor een poliklinische bevalling zonder eigen bijdrage.

Tekort artsen en verpleegkundigen: gezamenlijke zorg

Treant Zorggroep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Zilveren Kruis en Menzis zijn daarom samen toekomstscenario’s voor de langere termijn aan het maken voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: