Update tarieven verloskundigen 2018

18-09-2017
Verloskundigen hebben vragen waarom Zilveren Kruis voor 2018 vasthoudt aan de maximum NZa-tarieven van 2017, zoals afgesproken in onze tweejarige overeenkomsten.
""

Wij vinden dat de verloskundige zorg geleverd kan worden op basis van de huidige tarieven. Deze tarieven zijn sinds 2012 al ruim 10% gestegen. Wij hebben geen signalen gehad, dat het tarief te laag was waardoor een praktijk in financiële problemen is gekomen of failliet is gegaan.

Zilveren Kruis focust op het verder ontwikkelen van de integrale geboortezorg. Om daar rust en ruimte voor te geven, hebben we tweejarige overeenkomsten afgesloten. Samen met de nieuwe zorgstandaard verbetert zo de kwaliteit van verloskundige zorg voor onze klanten. Samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen om tot integrale zorg te komen, vergoeden we via de module integrale geboortezorg. Dat is geld dat we bovenop de (standaard)tarieven betalen.

De NZa heeft een kostenonderzoek laten uit voeren. Eén van de conclusies is de verhoging van de maximale tarieven. Maar de NZa geeft niet duidelijk aan waarom een hoger tarief nodig is of dat een hoger tarief leidt tot hogere kwaliteit.

Wij zijn het niet eens met het uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten. Ten eerste is de NZa uitgegaan van gemiddelden. Maar wat een wenselijk aantal zwangeren in een gemiddelde praktijk zou moeten zijn, wordt niet onderbouwd. Er zijn praktijken met ongeveer 25 zwangeren per verloskundige, maar ook met ongeveer 175. Hetzelfde geldt voor de praktijkkosten. De kosten per verloskundige liggen ver uit elkaar. Maar ook hier is het gemiddelde als uitkomst meegenomen in het tarief, zonder dat inhoudelijk gekeken is naar de achtergrond van deze kosten.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren steeds minder zwangeren en méér verloskundigen. Ook doen verloskundigen minder bevallingen zelf en verwijzen zwangeren vaker door naar het ziekenhuis. Er zijn dus minder inkomsten per verloskundige. Het kan niet zo zijn dat onze klanten daarom ineens fors meer moeten gaan betalen voor verloskundige zorg. Voor de komende jaren wordt een groeiend aantal geboortes verwacht. Deze groei vergoeden wij uiteraard.

Iedere zwangere klant kan nu én in 2018 rekenen op goede verloskundige zorg. Als klanten in 2017 al verloskundige zorg krijgen, blijven wij dit voor de zwangerschap en bevalling in 2018 vergoeden. Ook als de verloskundige besluit het contract met ons op te zeggen. Voor klanten die in 2018 zwanger worden kopen we voldoende verloskundige zorg in.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: