Update curatoren MC Slotervaart

14-11-2018
De curatoren van MC Slotervaart richten zich met prioriteit op het overdragen van patiƫnten en de bewaarplicht van patiƫntendossiers. Dit laten zij vandaag weten via onderstaand persbericht.
""

Patiënten worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door MC Slotervaart of door het ontvangende ziekenhuis. MC Slotervaart zal in de huidige failliete situatie worden voortgezet, totdat het overdragen van patiënten en hun dossiers is afgerond.

Persbericht curatoren

Nu er geen doorstart voor MC Slotervaart mogelijk is, richten de curatoren zich met prioriteit op het overdragen van patiënten en de bewaarplicht van patiëntendossiers. Met inzet van de hulp van medewerkers van MC Slotervaart en samen met de ziekenhuizen in de omgeving, dient dit op een veilige, beheerste en zorgvuldige wijze te gebeuren. Patiënten zullen daarover worden geïnformeerd door MC Slotervaart of door het ontvangende ziekenhuis.

9000 patiënten

In de afgelopen weken, na het uitspreken van het faillissement zijn er al veel patiënten met hun dossier ondergebracht bij een ander ziekenhuis. Op dit moment betreft het nog 9000 patiënten die tot eind 2019 al een afspraak bij MC Slotervaart in de agenda hadden staan, die nu nog moeten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Deze groep krijgt zo spoedig mogelijk bericht in welk ziekenhuis hun zorg wordt voorgezet. Dit neemt niet weg dat de patiënt altijd de vrije artsenkeuze heeft.

Nog geen afspraak

Er zijn ook nog enkele duizenden patiënten die nog geen afspraak hebben gemaakt, maar die nog wel een afspraak moeten gaan maken in 2019. Ook deze groep wordt momenteel verder in kaart gebracht en benaderd op het moment dat duidelijk is in welk ziekenhuis deze vervolgafspraak moet gaan plaatsvinden.

Inzet medewerkers

De curatoren van MC Slotervaart Marc van Zanten en Marlous de Groot beoordelen op dit moment wat deze opgave betekent voor de inzet van medewerkers van het ziekenhuis. Er zijn nu nog 1095 medewerkers werkzaam. Zij zitten momenteel in hun opzegtermijn. Op 30 november gaan de medewerkers met een tijdelijk contract uit dienst en op 7 december de medewerkers met een vast contract. In overleg met betrokken partijen wordt nu een plan uitgewerkt waarin een constructie tot stand komt waarin een deel van deze medewerkers langer dan deze data verbonden kunnen blijven aan het ziekenhuis. Dit om een zorgvuldige overdracht te realiseren. MC Slotervaart zal in de huidige failliete situatie worden voortgezet, totdat het overdragen van patiënten en hun dossiers is afgerond. Hoe lang deze extra periode duurt, is momenteel nog niet bekend, maar de ambitie is deze zo kort mogelijk te houden.

Einde persbericht

Bent u patiënt bij het MC Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam? MC Slotervaart of het ontvangende ziekenhuis informeert u over de gevolgen voor uw behandeling. U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling op onze website of via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: