Uitspraak in hoger beroep controle mondzorgdeclaraties

01-09-2017
Het hof Arnhem - Leeuwarden heeft op 29 augustus uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Zilveren Kruis had ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel. Het betrof de rechtmatigheid van bepaalde (combinaties van) mondzorgdeclaraties.
""

Het hof oordeelde dat Zilveren Kruis de regels weliswaar juist interpreteert, maar dat de tandartsen niet voor alle declaratiecombinaties voldoende op de hoogte konden zijn van deze regels.

Zilveren Kruis accepteert de uitspraak

Wij schreven tandartsen aan nadat uit onze materiële controles bleek dat zij op vijf onderwerpen mogelijk niet volgens de wettelijke tariefbeschikking declareerden. Voor twee onderwerpen* is dit zowel door de rechtbank Overijssel als door het hof Arnhem-Leeuwarden getoetst.

De aangeschreven tandartsen worden begin september geïnformeerd

Het hof heeft voor één van de controle-onderdelen geoordeeld dat de declaraties rechtmatig zijn en de controle moet worden afgerond**. Voor de overige onderwerpen wordt de controle voortgezet. De tandartsen worden daarom individueel geïnformeerd over de consequenties van deze uitspraak en het verdere verloop van de materiële controle.

* Dit betreft controle van de behandelcode C29 en de combinatie van behandelcodes V21-V60.
** Het hof oordeelde dat Zilveren Kruis behandelcode C29 in combinatie met niet-toegestane codes mag terugvorderen. Dit is niet het geval voor de combinatie V21-V60.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: