Transformatiegeld liever gisteren dan vandaag uitgegeven!

27-03-2019
In het artikel “Zorgverzekeraars zitten op transformatiegeld” (Zorgvisie, 26 maart) wordt de indruk gewekt dat zorgverzekeraars de inzet van transformatiegelden bemoeilijken en daarmee de beweging om de juiste zorg op de juiste plek bemoeilijken. Zilveren Kruis herkent zich niet in dit beeld.
""

Als eerste zorgverzekeraar heeft ze de ambitie uitgesproken om in samenwerking met zorgaanbieders de zorg dáár te brengen waar patiënten die willen ontvangen. En vaak is dat in de thuissituatie of via e-health toepassingen. Heel concreet is het streven om in 2021 maar liefst 10% van de medisch specialistische zorg naar huis te brengen.

De transformatiegelden zijn daarbij een mooie stimulans. Gezien onze voortrekkersrol is Zilveren Kruis er alles aan gelegen om juíst ons deel van de transformatiegelden voortvarend in te zetten zodat we de beweging van zorg naar huis kunnen versnellen.

In gesprek

We nodigen zorgaanbieders dan ook graag uit om met ons in gesprek te gaan over hun ideeën om de versnelling mee vorm te geven. Dat kan op elk moment. Daarbij hoeven er geen kant en klare plannen te liggen. We verkennen graag samen wat de opties zijn. In tegenstelling tot wat in het artikel in Zorgvisie wordt geschetst is ons beleid juist heel helder en overzichtelijk.

We willen graag afspraken maken met ziekenhuizen in ons kerngebied. Buiten ons kerngebied volgen we goede plannen als er overeenstemming is tussen de marktleider en de zorgaanbieder. We maken afspraken over de inzet van bewezen effectieve zorg op het juiste moment, het voorkomen van duurdere zorg en zoals gezegd het verplaatsen van zorg. Natuurlijk zijn hierover overgangsafspraken te maken. Met innovaties die zorg veilig thuis mogelijk maken, kiezen we de meest efficiënte en patiëntvriendelijk behandelmethode op de plek waar patiënten die willen ontvangen. Dat kan zijn het ziekenhuis, de eerstelijn of thuis.

Resultaten

Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar. Met Isala Ziekenhuizen in Zwolle bijvoorbeeld, waar we afspraken hebben gemaakt over het verplaatsen van zorg, gedurende de komende jaren. Of met Treant Zorggroep, waar een traject is gestart met thuisconsulten voor COPD-patiënten.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: