Toekomstplan voor de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

26-07-2018
Treant Zorggroep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Zilveren Kruis en Menzis gaan samen toekomstscenario’s maken voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen. De zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen verandert snel. Sneller dan in andere regio’s. De vraag naar zorg stijgt en de schaarste bij zorgpersoneel neemt snel toe.
""

Deze omstandigheden vragen om over de grenzen van eigen locaties en belangen heen te kijken en met elkaar na te denken over noodzakelijke aanpassingen in de vormgeving van de zorg. Hierdoor kunnen partijen er samen voor zorgen dat, ook in de toekomst, inwoners van Drenthe en Zuidoost Groningen over een volwaardig zorgaanbod in de provincie beschikken.

De ziekenhuizen, huisartsen in Drenthe en Zuidoost Groningen, Menzis en Zilveren Kruis selecteren nog deze maand een onafhankelijke externe partij die het proces naar een toekomstscenario begeleidt. In het najaar van 2018 wordt het gezamenlijke toekomstscenario voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen gepresenteerd.

Tijdens het proces is er afstemming met een brede groep van betrokken partijen, zoals andere zorgaanbieders in de regio, gemeenten en de twee provincies. Waar relevant gebeurt dit via bestaande overlegstructuren (zoals het ROAZ of regionale zorgtafels).

De plannen van de deelnemende partijen – waaronder de regiovisie van Treant Zorggroep en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Treant Zorggroep – zijn input voor bovengenoemd onderzoek. Naast de gezamenlijkheid binnen dit traject behoudt iedere deelnemer haar eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: