Samen verantwoordelijk voor toegankelijke zorg Tijdens aanhoudende coronapandemie

07-10-2020
De coronapandemie blijft de zorg voor grote uitdagingen stellen. Zorgverzekeraars roepen alle betrokken partijen, waaronder hun verzekerden, op om samen de zorg toegankelijk te houden. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: ‘Ga naar de dokter als het nodig is; stel zorg niet onnodig uit. En houd je aan de maatregelen van de overheid. Zo houden we de vraag naar zorg beheersbaar.’
""

Dirk Jan van den Berg schrijft namens de zorgverzekeraars in een brief aan ziekenhuiskoepels NVZ en NFU dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere bestuurlijke partijen samen deze voorwaarden moeten creëren. Zodat zorgprofessionals zich volledig op de zorg kunnen richten. ‘Wij willen hieraan bijdragen door uit te spreken dat het onze intentie was, is en blijft om een passende vergoeding te bieden. Voor uitval van zorg en meerkosten die corona meebrengt.’

Aanvullende afspraken

Voor de zomer boden zorgverzekeraars al een continuiteïtsbijdrage als vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten. Ook voor komend jaar worden afspraken gemaakt voor ziekenhuizen die mogelijk door corona in 2021 in de financiële problemen komen. Daarnaast hebben andere partijen, waaronder banken, de overheid en zorgaanbieders zelf, een verantwoordelijkheid in het opvangen van de extra kosten.

Contractering

Zorgverzekeraars willen verzekerden tijdig laten weten in welke ziekenhuizen zij met hun verzekeringspolis terecht kunnen in 2021. Verzekerden moeten deze informatie meewegen bij hun keuze voor de juiste polis. Zilveren Kruis wil daarom zo snel mogelijk samen met de ziekenhuizen het sluiten van contracten voor 2021 afronden. De gemaakt afspraken over de kosten leveren daar hopelijk een bijdrage aan.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: