Tergooi en Zilveren Kruis brengen 20% ziekenhuiszorg naar huis Van wachtkamer naar woonkamer

03-04-2019
Ziekenhuis Tergooi gaat samen met Zilveren Kruis 20% van de ziekenhuiszorg dichter naar huis brengen. Met een intentieverklaring hebben beide organisaties de doelstelling bekrachtigd om deze transitie in te zetten. Hiermee spelen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar in op de behoefte van patiƫnten om zorg op de juiste plek te ontvangen. Daarbij wordt optimaal gebruikgemaakt van innovatieve technologische mogelijkheden.
""

Juiste zorg op de juiste plek is hard nodig

Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag in de regio en daarmee de druk op de faciliteiten de komende jaren enorm toe. Om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen, zetten Tergooi en Zilveren Kruis de komende jaren versneld in op verplaatsing van zorg naar dichtbij mensen thuis, een passende IT infrastructuur en het voorkomen van zorg.

Van wachtkamer naar woonkamer

Met Hilversum als hoofdlocatie, twee regionaal medische centra en door het veilig bieden van zorg thuis gaat Tergooi zijn zorg op een andere manier inrichten. Acute, intensieve en complexe zorg blijft binnen de muren van het ziekenhuis. Goede samenwerking tussen zorginstellingen en zorgverleners in de regio is essentieel om zorg op de juiste plek te realiseren. Dit leidt tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Meer zorg, minder m2

De nieuwbouw van Tergooi, die eind dit jaar van start gaat, krijgt minder m2. Met de inzet van online consulten, nauwere samenwerking met zorgpartners en gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken kan het ziekenhuis toe met een compacter gebouw. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkelingen in de zorg waarbij technologische mogelijkheden ten volle worden benut.

Hans den Hollander, voorzitter raad van bestuur Tergooi: ‘Omdat we dit jaar met onze nieuwbouw beginnen, is dit voor ons bij uitstek het moment om de verandering naar zorg op de juiste plek in te zetten. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren en inspelen op de behoefte van patiënten en ziekenhuiszorg betaalbaar houden.’

Ziekenhuiszorg veilig thuis

Om deze verandering te realiseren zijn Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij gestart. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld telemonitoring bij chronisch hartfalen en chronische longziekten (COPD). Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan. Daarnaast worden behandelingen naar de thuissituatie verplaatst, zoals nierdialyse. Voorwaarde daarbij is dat thuisbehandeling alleen een optie is als het medisch verantwoord is.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: ‘Onze verzekerden willen het liefst de zorg zoveel mogelijk om zich heen. Wij hechten er waarde aan om samen met zorgverleners de beweging van zorg naar huis te stimuleren. Waarbij ziekte zo min mogelijk impact heeft op het leven van onze verzekerden. Tergooi is voor ons een voorbeeld hoe we dat op een duurzame en moderne manier kunnen organiseren.’

Preventie om behandelingen en opnames te voorkomen

Tergooi en Zilveren Kruis starten projecten die gericht zijn op preventie. Doel daarvan is dat patiënten met een specifieke aandoening niet nogmaals in het ziekenhuis worden behandeld of opgenomen.

Bent u patiënt bij ziekenhuis Tergooi en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw specialist bij Tergooi of met onze afdeling Zorgbemiddeling op onze website of via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: