Samenwerking voor preventie van schulden

06-10-2020
Schuldenproblematiek kan fysieke en mentale problemen tot gevolg hebben. Hoe eerder mensen met schulden hulp krijgen, hoe minder groot de effecten zijn op de gezondheid. Daarom gaat Zilveren Kruis, samen met gemeente Zaanstad, de inwoners van de gemeente nog sneller helpen bij een betalingsachterstand op de zorgpremie. De komende maanden wordt contact opgezocht met naar verwachting 210 huishoudens.
""

Als een verzekerde langer dan 6 maanden geen premie betaalt, maakt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hiervan een melding bij de gemeente. Met gemeente Zaanstad is nu afgesproken om al na 2 maanden betalingsachterstand een melding te doen. Zodat inwoners nog sneller preventief ondersteuning krijgen. 

Vroeg eropaf

Een betalingsachterstand op de premie kan een belangrijk signaal zijn dat iemand er in zijn eentje niet meer uitkomt. Wethouder Songül Mutluer: ‘Vroeg eropaf betekent dat we sneller hulp kunnen bieden en kunnen voorkomen dat inwoners in nog grotere financiële problemen komen.’

De gemeente helpt door de financiële situatie inzichtelijk te maken en weer op de rit te krijgen. ‘Eerder dit jaar zijn we al de samenwerking aangegaan met woningcorporaties, voor inwoners met een huurachterstand. Ik ben heel blij dat nu ook Zilveren Kruis en het CAK zijn aangesloten.’

Minder stress, meer overzicht

Schulden kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid; stress is daarin een belangrijke factor. Reina Otto, Keten Manager Financieel bij Zilveren Kruis: ‘De grote meerwaarde is dat we verzekerden, nog voordat de financiële problemen beginnen, ondersteunen. Zo voorkomen we samen een negatieve spiraal. Met minder stress en meer overzicht en rust tot gevolg. Dit telt allemaal mee als het gaat om gezondheid.’

Sociale Wijkteams

Via Sociale Wijkteams wordt contact gelegd met de inwoners en worden oplossingen aangedragen. Dit kan gaan om aflossingsafspraken of schuldhulpverlening. Bovenal kunnen Sociale Wijkteams ook verder kijken dan alleen de financiële situatie en hulp bieden bij andere vraagstukken. Het is altijd aan de inwoners zelf of zij ook daadwerkelijk in gesprek willen en gebruik maken van het aanbod. 

Is uw inkomen veranderd door de impact van het coronavirus? En heeft u daardoor moeite met betalen? Dat kan erg vervelend en stressvol zijn. Wij hebben verschillende oplossingen voor u.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: