Samenwerking in belang van de patiënt

04-03-2020
In opdracht van minister Bruins heeft een onafhankelijke commissie onderzoek gedaan naar het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen in 2018. De Commissie concludeert dat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden, maar beveelt alle betrokken partijen aan nog beter samen te werken. Dat voorkomt onrust en risico’s bij mogelijke faillissementen in de toekomst.
""

Het rapport benadrukt de unieke omstandigheden. De faillissementen zijn veroorzaakt door een combinatie van factoren en onderliggende patronen die zich allemaal gelijktijdig voordeden en elkaar versterkten.

Stroomversnelling

Uit het rapport blijkt dat de primaire verantwoordelijkheid van de faillissementen bij het bestuur van de ziekenhuizen ligt. De Commissie stelt vast dat men helaas niet in staat was om tijdig een gedragen toekomstplan te maken. Onder medisch personeel was er te weinig draagvlak voor de plannen van het bestuur. Na aanvraag van surseance van betaling kwam de situatie bij beide ziekenhuizen in een stroomversnelling terecht.

Voldaan aan verwachtingen

Zorgverzekeraars en toezichthoudende partijen hebben vervolgens gehandeld volgens de rol die hen is toebedeeld. De Commissie beveelt wel aan om in het vervolg meer buiten de kaders van hun rol samen te werken. Aan zorgverzekeraars wordt gevraagd, waar mogelijk, meerjarenafspraken met ziekenhuizen te maken. Zilveren Kruis heeft met de helft van de ziekenhuizen momenteel een meerjarenafspraak. Ook de overige aanbevelingen vanuit het rapport neemt Zilveren Kruis ter harte.

Ondersteuning en advies

Zilveren Kruis heeft afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen. Onder andere door nog beter zicht te krijgen op de acute financiële urgentie bij kwetsbare zorgaanbieders en op de verdeling van vast en flexibel personeel. Waar nodig bieden wij zorgaanbieders ondersteuning en advies om zo de continuïteit van hun zorg en dienstverlening te waarborgen. Daarbij hebben we veel aandacht voor een gerichte aanpak per regio.


Downloads

Rapport Aangekondigde Ondergang Commissie Onderzoek Faillissementen Ziekenhuizen (pdf)

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: