Samen de wijkverpleging in de gemeente verbeteren

31-08-2017
Verzekerden van Zilveren Kruis kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg thuis door de wijkverpleegkundige. Toch is er verschil in de kwaliteit van wijkverpleegkundige zorg. Zilveren Kruis contracteert daarom voor 2018 in Almere, Amsterdam, Hoogeveen-De Wolden en Hollandscheveld een beperkt aantal zorgaanbieders die de beste kwaliteit leveren.
""

De druk op de wijkverpleegkundige zorg neemt toe. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Daarvoor zijn vernieuwingen en verbeteringen nodig. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat elke klant die het nodig heeft wijkverpleegkundige zorg kan blijven krijgen. En we vinden het belangrijk om de zorg betaalbaar te houden. Samen met zorgaanbieders (wijkverpleegkundige organisaties, huisartsen en ziekenhuizen), gemeenten en cliënten- en patiëntenorganisaties hebben we knelpunten voor een toekomstbestendige wijkverpleging in kaart gebracht. Hier hebben we 5 doelen op geformuleerd: vergroten zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg, voorkomen onnodige zorg, kwaliteit verhogen en betere coördinatie van zorg.

We kiezen ervoor om in Almere, Amsterdam, Hoogveen-De Wolden en Hollandscheveld een beperkt aantal zorgaanbieders te contracteren. Omdat wij geloven dat we alleen door samen te werken met een beperkt aantal zorgaanbieders, gericht aan de 5 doelen kunnen werken. Bij deze gemeenten, de cliënten- en patiëntenorganisaties en andere zorgaanbieders is draagvlak om op deze manier aan de slag te gaan met de kwaliteit en de toekomst van de wijkverpleging. Daarnaast hebben we in deze gemeenten een groot marktaandeel, is er een groot aantal zorgaanbieders en zijn de zorgkosten voor wijkverpleging per verzekerde hoger dan gemiddeld in Nederland.

Bij het selecteren van de zorgaanbieders hebben we vooral gekeken naar kwaliteit. Onderdeel van de beoordeling op kwaliteit is een plan van aanpak voor verbeteringen op de 5 doelen en samenwerking in de regio dat de zorgaanbieder geschreven heeft. In de verschillende gemeenten hebben cliënten- en patiëntenorganisaties, huisartsen en de gemeente een stem gehad in de beoordeling van deze plannen.Zilveren Kruis biedt de geselecteerde zorgaanbieders een contract aan van 3 jaar met de mogelijkheid om dit te verlengen naar 5 jaar. Per wijk heeft Zilveren Kruis minimaal 4 zorgaanbieders geselecteerd. Hun plannen samen zijn een startpunt om met elkaar te werken aan verbeteringen. De volgende zorgaanbieders krijgen een contract:

In Almere:

 • Buurtzorg
 • Leger des Heils
 • Roebia Zorg
 • Woonzorgcentra Flevoland
 • Zorggroep Almere

In Amsterdam:

 • Amstelring Wijkzorg
 • Buurtzorg
 • Cordaan
 • Evean
 • Good4Life
 • Madeliefje Thuiszorg in combinatie met Roza, Zorg Front, Sara, De Lindeboom
 • Sigma Zorg
 • Stichting Leger des Heils
 • Zonnehuisgroep Amstelland
 • Zorggroep Amsterdam Oost

In Hoogeveen-De Wolden:

 • Beter Thuis Wonen Thuiszorg in combinatie met ZZWD, Treant, WZC
 • Buurtzorg
 • De ZorgZaak in combinatie met Allerzorg en Noorderboog
 • Icare

In Hollandscheveld:

 • Beter Thuis Wonen Thuiszorg
 • Buurtzorg
 • Icare
 • NNCZ

Dit is een voorlopige contractering. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de contractering 20 september definitief. Zilveren Kruis informeert alle verzekerden – die wijkverpleegkundige zorg krijgen – persoonlijk zodra de zorgaanbieders definitief bekend zijn.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: