Rotterdamse ouderen ‘langer thuis’ in eigen wijk Zilveren Kruis ondertekent Langer Thuis Akkoord

18-02-2020
We worden steeds ouder en blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat vraagt om een slimme organisatie van wonen, welzijn en zorg. Met de ondertekening van het ‘Langer Thuis Akkoord’ ondersteunt Zilveren Kruis gemeente Rotterdam bij dit vraagstuk.
""

Naast woonzorgconcepten wordt onderzocht hoe woningen voor Rotterdamse ouderen gerealiseerd kunnen worden. Sven de Langen, wethouder (oa zorg en ouderen): ‘Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor. We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen.’

Gezamenlijke maatschappelijke doelen

Zilveren Kruis denkt mee over de organisatie van ouderenzorg in Rotterdam. Doel is het organiseren van toegankelijke zorg en ondersteuning in de eigen wijk. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen waarbij Wet langdurige zorg (Wlz) thuis wordt geleverd. Gedacht kan worden aan woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Vanuit de samenwerking met gemeente en woningcorporaties kunnen dergelijke concepten vervolgens in de aangesloten Rotterdamse wijken geïmplementeerd worden.

Langer thuis wonen: meersporenbeleid

Het Langer Thuis Akkoord kent drie ‘sporen’. Het eerste spoor is het bouwen en verbouwen van ongeveer 10.000 levensloopbestendige woningen. Spoor twee is het ontwikkelen van ‘ouderenhubs’, centrale plekken in de wijk met voorzieningen zoals een huisartsenpost, gezamenlijke activiteiten en een wijkrestaurant. Het derde spoor bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten.

(Ver)bouwen en samenwerken

Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): 'Ook ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daarom zorgen we voor meerdere woonconcepten, voor ieder wat wils. Met dit akkoord loopt Rotterdam voorop in de trend van (ver)bouwen en samenwerken met verschillende partijen om zo onze Rotterdamse ouderen zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.'

Naast gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis zijn diverse corporaties, zorg- en welzijnspartijen, marktpartijen en ouderenbonden en zorgverzekeraar VGZ betrokken. U leest er meer over in het Langer Thuis Akkoord.


Downloads

Langer Thuis Akkoord (pdf)

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: