Resultaten onderzoek Freestyle Libre veelbelovend

02-07-2018
Klanten van Zilveren Kruis hebben de afgelopen jaren nadrukkelijk gevraagd om het opnemen van de Freestyle Libre in de basisverzekering. Met deze glucosesensor krijgen mensen met diabetes meer inzicht in hun glucosewaarden. Samen met Diabetesvereniging Nederland heeft Zilveren Kruis zich hiervoor ingezet, door onderzoek te financieren naar de werking en effectiviteit van de Freestyle Libre. De eerste resultaten van het onderzoek zijn nu gepresenteerd aan de werkgroep Flash Glucose Monitoring (FGM) van de Rondetafel Diabeteszorg.
""

Het onderzoek toont aan dat er onder gebruikers sprake is van significant minder hypoglykemieën en stripgebruik, minder arbeidsuitval en minder aan diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames. Ook is er sprake van een significante toename in de kwaliteit van leven.

De resultaten laten een duidelijke toename zien in kwaliteit van leven, mensen hebben meer eigen regie. Dat sluit naadloos aan bij wat wij belangrijk vinden binnen Zorginkoop

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Meer eigen regie, meer kwaliteit van leven

‘Onze verzekerden geven aan ontzettend veel baat te hebben bij dit hulpmiddel en dat de Freestyle Libre voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen. Om dat proces een versnelling te geven hebben we onderzoek hiernaar gefinancierd’, vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. ‘De resultaten laten een duidelijke toename zien in kwaliteit van leven, mensen hebben meer eigen regie. Dat sluit naadloos aan bij wat wij belangrijk vinden binnen Zorginkoop.’

Mogelijke uitbreiding patiëntgroepen

De komende jaren wil Zilveren Kruis de zorg steeds meer om de patiënt heen organiseren. Gerrits: ‘De Freestyle Libre geeft mensen meer grip op hun diabetes. Thuis, op het werk maar ook tijdens het sporten. Met een daling in ziekenhuisopnames tot gevolg.’ Het Zorginstituut maakte in april al bekend dat een aantal patiëntgroepen in aanmerking komen voor vergoeding van dit hulpmiddel. ‘We hopen dat het Zorginstituut met deze nieuwe inzichten kan bepalen of een grotere groep verzekerden in aanmerking komt voor vergoeding’, aldus Gerrits.

Interim rapportage: grootste studie wereldwijd

Het onderzoek naar de Freestyle Libre is een initiatief van Zilveren Kruis, Isala en Diabetesvereniging Nederland. Het onderzoek loopt door tot na de zomer, in totaal doen er 1300 mensen aan mee. Professor Henk Bilo, onderzoeker Isala: ‘We hebben nu de resultaten van 487 deelnemers, daarmee is dit nu al de grootste prospectieve studie met de Freestyle Libre wereldwijd.’ De bij deze groep verkregen uitkomsten zijn dusdanig positief, dat er voor een interim rapportage aan externe betrokken partijen is gekozen. ‘Het is heel duidelijk, dat er voordelen verbonden zijn aan het gebruik ervan.’

Diabetesvereniging Nederland positief gestemd

Ook Olof King, directeur Diabetesvereniging Nederland, is enthousiast: ‘De resultaten spreken voor zich, de toename in kwaliteit van leven strookt volledig met onze bevindingen uit de praktijk. Dankzij het initiatief van Zilveren Kruis is er nu ook de wetenschappelijke onderbouwing. Dat is natuurlijk heel belangrijk om ook het Zorginstituut te kunnen overtuigen. Wat ons betreft hoeft dit niet lang op zich te laten wachten en komt er nu snel duidelijkheid voor alle insuline afhankelijke mensen met diabetes.’

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van het Zorginstituut, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Stichting BIDON, producenten, zorgverleners, en zorgverzekeraars. Dankzij deze samenwerking komen nieuwe behandelmethodes sneller voor vergoeding in aanmerking.


Downloads

Resultaten onderzoek Freestyle Libre (pdf)

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: