Proef thuisconsult voor COPD-patiënten

28-12-2018
Niet meer naar het ziekenhuis, maar gewoon thuis het gesprek voeren met je longverpleegkundige over hoe je je voelt. Vanaf februari 2019 is dat voor 25 patiënten van Treant Zorggroep met de chronische aandoening COPD (longziekte) mogelijk.
""

Dan start de zorggroep een proef waarbij patiënten een tablet in bruikleen krijgen waarop ze hun medische informatie kunnen doorgeven aan het ziekenhuis. Als die informatie aanleiding geeft voor een gesprek neemt de longverpleegkundige via "beeldbellen" contact op met de patiënt.De pilot is mogelijk gemaakt Zilveren Kruis en gaat zes maanden duren.

Een goed voorbeeld van zorg veilig thuis

De pilot geeft invulling aan de visie van Zilveren Kruis dat een deel van de ziekenhuiszorg ook thuis kan voor wie dat wil. De afspraken die Treant en Zilveren Kruis hebben brengen de zorg letterlijk dichtbij. In samenwerking met het zorginnovatiebedrijf Luscii vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van monitoren op afstand. In eerste instantie is het monitoren op afstand alleen mogelijk voor 25 COPD-patiënten die behandeld worden op locatie Scheper in Emmen. Blijkt de pilot succesvol, dan kunnen in de toekomst eventueel meer patiënten via beeldbellen informatie doorgeven aan het ziekenhuis.

Longarts Steven Rutgers is blij met deze pilot: 'Voor patiënten, die door hun ziekte toch al minder energie hebben, is het natuurlijk fantastisch dat ze niet iedere keer naar de poli hoeven te komen. Deze pilot sterkt ons ook in de visie dat we de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt willen concentreren. Het is mooi dat we hiermee kunnen experimenteren.'

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd.De longen kunnen niet voldoende zuurstof opnemen waardoor de patiënt kortademig is en minder energie heeft. COPD kenmerkt zich door longaanvallen die vaak leiden tot ziekenhuisopname. Rutgers: 'Doordat we in deze pilot vaker informatie krijgen over de conditie van de patiënt hopen we deze longaanvallen en daarmee de ziekenhuisopnames te voorkomen.'

Hoe werkt het monitoren op afstand precies?

Wekelijks vullen patiënten op hun tablet zaken in als bloeddruk, gewicht en lichaamsbeweging. Ook geven ze aan hoe ze zich voelen. Deze gegevens sturen ze naar het ziekenhuis. Een specialistisch verpleegkundige bekijkt de uitkomsten en neemt als het nodig is contact op met de patiënt. Door middel van het "beeldbellen" kunnen de zorgprofessionals zien hoe het met de patiënt gaat en kan eventueel in overleg met de longarts de medicatie aangepast worden.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: