Overeenstemming LHV, InEen en Zilveren Kruis over indexering tarieven

08-05-2019
LHV, InEen en Zilveren Kruis hebben overeenstemming bereikt over de indexering van een aantal tarieven zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. Dankzij deze afspraken komt er een einde aan een verschil van inzicht tussen partijen over de uitleg van de bepalingen in het Hoofdlijnenakkoord.
""

Afspraken 2019

Door deze afspraken zal Zilveren Kruis bepaalde huisartsentarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 indexeren. Zilveren Kruis hanteert daarbij de prijsindexatie van 4% in lijn met de NZa-beleidsregel. Dit betreft de indexatie van de volgende prestaties en verrichtingen:

  • Segment 1: Stoppen met Roken en Polyfarmacie
  • Segment 3: Doelmatig voorschrijven, Onafhankelijke artsenbezoeker, Kwaliteit accreditatie, Kwaliteit spiegelinformatie, Service en bereikbaarheid, Samenwerking kwetsbare ouderen
  • Buiten segmenten: alle M&I verrichtingen.

De overige tarieven in Segment 1 en 3 waren al door Zilveren Kruis verhoogd.

De tarieven voor multidisciplinaire ketens in Segment 2 zijn eerder in overleg met de huisartsen tot stand gekomen. Met LHV en InEen is afgesproken dat individuele zorggroepen daar uiteraard extra uitleg over kunnen vragen. Zilveren Kruis heeft dashboards waarmee de opbouw van het tarief voor de zorggroepen kan worden toegelicht.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, is blij met de uitkomsten van de gesprekken: “We willen in het belang van onze verzekerden graag met de LHV, InEen en de huisartsen tot goede afspraken komen. De opbouw van een aantal van onze tarieven was helaas niet voor iedereen voldoende transparant. Dat is niet de bedoeling geweest.”

Afspraken 2020

Zilveren Kruis voert momenteel gesprekken met zorgprofessionals en brancheorganisaties over de verdere invulling van het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022. Op basis daarvan bepaalt Zilveren Kruis de concrete invulling voor volgend jaar. Dat beleid publiceert de zorgverzekeraar op 1 juli 2019. De gesprekken gaan over een aantal onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’. De beschikbare groei uit het hoofdlijnenakkoord (1,5% in 2020 en 2% in 2021) zal aan deze thema’s besteed worden.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: