Oogpatiënten beter geholpen Samenwerking Maasziekenhuis Pantein en Zilveren Kruis

13-02-2020
Samen met het zorgveld zet Zilveren Kruis zich in om onnodige administratieve regels en belemmeringen weg te nemen. Zo krijgen zorgverleners meer tijd voor patiënten en onze verzekerden sneller de juiste zorg. Dankzij een signaal van Maasziekenhuis Pantein erkent Zilveren Kruis daarom met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de orthoptist als verwijzer naar de oogarts.
""

Minder huisartsenbezoek, meer tijd voor zorg

Tot op heden mocht alleen de huisarts verwijzen naar de oogarts. Maar sommige patiënten komen eerst onder behandeling te staan van een orthoptist. Deze staat onder toezicht van de oogarts en diagnosticeert en voert controles uit. Als na meer dan een jaar toch zorg nodig is bij de oogarts zelf was officieel een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. Dat is nu dus niet meer het geval. Huisartsen hoeven zo geen onnodige verwijzingen meer te maken en krijgen zo meer tijd voor zorg.

Nieuw beleid dankzij signaal orthoptist

Maasziekenhuis Pantein werkt vanuit het basisprincipe zorg op de juiste plek en nam contact op met Zilveren Kruis. Magda Scheurs, oogarts van het Maasziekenhuis Pantein: ‘Patiënten, vaak kinderen, staan vaak eerst onder controle bij een orthoptist en moeten soms na verloop van tijd toch naar de oogarts. Als de verwijzing dan ouder was dan een jaar moesten wij ze weer terugsturen naar de huisarts. We zijn blij dat Zilveren Kruis dit signaal zo snel heeft opgepakt en we nu sneller en zonder onnodige regels de juiste zorg kunnen bieden.’

Samenwerking en betrokkenheid

Het terugdringen van onnodige administratieve regeldruk is belangrijk voor zorgverleners. Daardoor krijgen zij meer tijd voor hun patiënten. Dat vraagt om betrokkenheid van diverse partijen. Zilveren Kruis zet zich hier actief voor in, samen met onder andere huisartsen, ziekenhuizen, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders. Ria Dijkstra, manager operations bij Zilveren Kruis: ‘We zijn enorm blij met dit soort signalen van zorgverleners; samen met het zorgveld zetten we ons in om onnodige administratieve regels en belemmeringen weg te nemen. In dit geval lukt dat door een zorgverlener te erkennen als verwijzer.’

Plek voor dialoog en uitwisselen kennis

Het creëren van meer tijd voor de patiënt is een speerpunt in het beleid van Zilveren Kruis. Samen met zorgaanbieders zijn we continu in dialoog om te onderzoeken welke regels (zoals een verwijsbriefje) niet meer nodig zijn. Huisartsen en andere zorgverleners die hierover met Zilveren Kruis van gedachten willen wisselen kunnen dat doen via onze online community.

In 2019 schrapte Zilveren Kruis al verwijsbriefjes voor logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie - en oefentherapie Cesar/Mensendieck en gebruik van een TENS apparaat bij bevalling.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: