Ontwikkelingen MC IJsselmeerziekenhuizen

13-11-2018
De curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken samen met Ziekenhuis St Jansdal de mogelijkheden van een doorstart. Dit laten zij vandaag weten via onderstaand persbericht. Naar verwachting wordt nog deze week meer duidelijk.
""

De mogelijke doorstart met Ziekenhuis St Jansdal is een belangrijke vervolgstap in het proces van de invulling van het zorglandschap in de Noordoost Polder en Flevoland. Wij ondersteunen de nadrukkelijke wens van de inwoners uit de omgeving dat de lokale toegankelijkheid tot zorg in Lelystad blijft bestaan en hopen dat er op korte termijn duidelijkheid is voor de patiënten en medewerkers van MC IJsselmeerziekenhuizen.

Persbericht curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen

Doorstart

Direct na het uitspreken van het faillissement is een verkooptraject opgestart door de curatoren. Naar aanleiding daarvan is een groot aantal biedingen op (onderdelen van) het ziekenhuis ontvangen. Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren.De curatoren hebben vervolgens gesprekken gevoerd met diverse partijen en de biedingen nader geanalyseerd. Naar aanleiding daarvan hebben de curatoren besloten om met één partij, te weten Ziekenhuis St Jansdal, verder te onderhandelen over de mogelijke doorstart. Naar verwachting zal de uitkomst van de onderhandelingen met Ziekenhuis St Jansdal later deze week helder zijn en kunnen worden gecommuniceerd.

Afschalingsplan

Er wordt op het moment zorgvuldig afgeschaald om de patiëntveiligheid te kunnen blijven garanderen. Zodra er overeenstemming is bereikt over een doorstart, zal er een plan gemaakt worden om de werkzaamheden weer op te bouwen en voort te zetten.

Einde persbericht

Bent u patiënt bij MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord? De ziekenhuizen informeren u over de gevolgen van het faillissement voor uw behandeling. U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling op onze website of via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: